Darba piedāvājumi pēc amata kategorijām:

UzņēmumsAmatsTermiņš
VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (IZGLĪTĪBAS JOMĀ) (www.nva.gov.lv)28
Jāņa Simsona Madonas Mākslas skola aicina darbā direktora vietnieku(-ci) mācību un audzināšanas darbā. Galvenie amata pienākumi: nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;...

Darba vieta: LATVIJA, Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas nov.

31.07.2019.
PERSONĀLA SPECIĀLISTS (www.nva.gov.lv)55
Valsts policijas Personāla pārvaldes Personāla uzskaites un lietvedības biroja Personāla lietvedības nodaļas vecākais/-ā speciālists/-e (viena vakance uz nenoteiktu laiku) (30 amatu saime, III līmenis un 9.mēnešalgu grupa) Profesijas klasifikatora kod...

Darba vieta: LATVIJA, Čiekurkalna 1. līnija, Rīga

20.07.2019.
EKSPERTS (www.nva.gov.lv)18
LR Iekšlietu ministrijas Valsts policija, Reģ. Nr. 90000099040 Eksperts (profesijas kods 2422.10) • Darba pienākumi:  veikt ekspertīzes IT jomā (kibernoziegumi, ekonomiskie noziegumi, noziegumi pret dzimuma neaizskaramību un tikumību, kā arī citi ...

Darba vieta: LATVIJA, Bruņinieku iela 72B, Rīga

25.08.2019.
VECĀKAIS LIETVEDIS (www.nva.gov.lv)54
VP Kriminālistikas pārvalde aicina pieteikties uz vakanci: Ekspertīžu biroja vecākais speciālists (amats BEZ speciālās dienesta pakāpes) Pamatpienākumi: • veikt saņemto lēmumu par ekspertīžu noteikšanu reģistrāciju Pārvaldes elektroniskajā reģistrācij...

Darba vieta: LATVIJA, Bruņinieku iela 72B, Rīga

25.07.2019.
SKOLAS DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS (www.nva.gov.lv)28
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME AICINA DARBĀ LABĀKOS PROFESIONĀĻUS! Jūrmalas pilsēta ir pazīstamākā Latvijas un Baltijas valstu kūrortpilsēta. Mēs esam apņēmības pilni turpināt attīstīt Jūrmalu kā vienu no labākajiem ...

Darba vieta: LATVIJA, Raiņa iela 8, Jūrmala

25.07.2019.
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU PIESAISTES GALVENAIS SPECIĀLISTS (www.nva.gov.lv)19
• sagatavot atbilžu, administratīvo aktu un uzziņu projektus; • izvērtēt būvniecības ieceres atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Rīgas teritorijas plānojumam (arī detālplānojumiem u.tml.); izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, atk...

Darba vieta: LATVIJA, Amatu iela 4, Rīga

26.07.2019.
SKOLOTĀJA PALĪGS (www.nva.gov.lv)17
Mālpils novada dome, reģ. Nr.90000048398, Mālpils novada pirmsskolas izglītības iestāde „Māllēpīte” aicina darbā pirmsskolas skolotāja palīgu/aukli (5312 01) uz pilnu slodzi . Darba pamatpienākumi: palīdzēt pirmsskolas izglītības skolotā...

Darba vieta: LATVIJA, Jaunā iela 3, Mālpils, Mālpils nov.

31.08.2019.
JURISKONSULTS (www.nva.gov.lv)20
•izvērtēt būvniecības dokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem lietu un saistību tiesību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem; •izskatīt administratīvās lietas saistībā ar konstatētās patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu un s...

Darba vieta: LATVIJA, Amatu iela 4, Rīga

26.07.2019.
BŪVINSPEKTORA PALĪGS (www.nva.gov.lv)21
•kopā ar būvinspektoru piedalīties un pārbaudīt būves un būvlaukumus būvdarbu laikā, kā arī ekspluatācijā pieņemtās būves, kontrolējot to drošumu (veikt vispārīgu vizuālo apskati), sagatavot atzinuma projektu par būves pārbaudi; •kopā ar būvinspektoru pie...

Darba vieta: LATVIJA, Amatu iela 4, Rīga

26.07.2019.
BŪVINSPEKTORS (www.nva.gov.lv)15
•kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; •kontrolēt būvdarbu kontroli Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā; •kontrolēt ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu; •pieņemt būves ekspluatācijā, novērtējot ...

Darba vieta: LATVIJA, Amatu iela 4, Rīga

26.07.2019.
Twitter
Facebook
Draugiem.lv