Обратно в результаты поиска

ĢEODĒZIJAS INŽENIERIS
(Sludinājums no NVA)

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (reģ.Nr. 90002065000) 

konkursa kārtībā aicina darbā:

vecāko ģeodēzijas inženieri

Ģeodēzijas departamenta Ģeodēzisko mērījumu nodaļā

(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- plānot, projektēt un vadīt dažādus ģeodēziskos darbus koordinātu noteikšanas jomā;

- koordinēt nodaļas pārskatu par koordinātu noteikšanas ģeodēzisko darbu rezultātiem sagatavošanu, pārbaudīt to kvalitāti;

- apstrādāt, izlīdzināt un analizēt koordinātu noteikšanas mērījumu datus;

- sagatavot priekšlikumus un izstrādāt instrukcijas koordinātu noteikšanas metodēm un novērojumiem;

- sagatavot atzinumus par iesniegto ģeodēzisko darbu atbilstību normatīvajiem aktiem;

- savas kompetences ietvaros veikt ģeodēzisko darbu, tehnoloģiju un lietotās tehnikas atbilstības ekspertīzes.

Prasības pretendentiem/-ēm:

-· augstākā izglītība ģeodēzijā, ģeomātikā, zemes ierīcībā vai citā radniecīgā specialitātē;

- pārzināt GNSS mērījumu veikšanas un datu apstrādes darbus;

- pārzināt un lietpratēja līmenī lietot globālās pozicionēšanas instrumentus un pilnībā pārzināt standarta ģeodēziskos instrumentus (tahimetru, nivelieri), spēt novērtēt novērojumus uz lauka;

- pārzināt un veikt specifiskus uzdevumus speciālās ģeodēziskās datorprogrammās (TopoNet, Trimble Bussiness Center);

- prasme novērtēt, analizēt un apstrādāt informāciju par mērījumiem, kas iegūta, veicot ģeodēziskos darbus;

- atbilstība likuma "Par valsts noslēpumu" 9.panta prasībām.

Mēs piedāvājam:

- gūt unikālas zināšanas un pieredzi, strādājot vadošajā iestādē valsts politikas īstenošanā ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā;

- sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam, mēnešalgu 1.kategorijai: 910 EUR, 2.kategorija: 970 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1020 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā), 3.kategorijai: 1080 EUR (bez pieredzes Aizsardzības ministrijas resorā), 1130 EUR (ar pieredzi Aizsardzības ministrijas resorā) un veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem/-ēm lūdzam pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli, aizpildot Curriculum Vitae formu, kura atrodama Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras
(turpmāk – Aģentūra) mājaslapā un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Aģentūras Personāla un lietvedības nodaļā, 25. vai 21.kab., Rīgā, O.Vācieša ielā 43, LV – 1004, vai nosūtot e-pastu: .

Pretendentiem piesakoties konkursam un iesniedzot personas datus, Aģentūra šos datus apstrādā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu.

Sniegtie personas dati tiks glabāti vienu gadu no to iesniegšanas brīža (šis nosacījums nav attiecināms uz atlases konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts darba līgums).

Sniegtos personas datus apstrādās atlases konkursa ietvaros iesaistītie Aģentūras nodarbinātie.

Pretendentiem ir tiesības pieprasīt Aģentūrai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

Pretendentiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

Iesniedzot pieteikumus atlases konkursam, lūdzam pieteikumu dokumentos vai pavadvēstulē norādīt, ka šajā atlases konkursā piekrītat atsauksmju saņemšanai no pieteikuma dokumentos norādītajiem iepriekšējiem darba devējiem.

Опубликованно:
02.09.2021.32
Окончательный срок заявки:
17.09.2021.
Предприятие:
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Место нахожедния:
LATVIJA, Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, Latvija
Время работы:
Pilna slodze
Уровень заплаты
910 – 1130
Категория занимаемой должности:
Valsts pārvalde
Посоветуй это предложение о работе другим: https://www.irdarbs.lv/rus/p/pu3b или

Обратно в результаты поиска
Twitter
Facebook
Draugiem.lv