Обратно в результаты поиска

Izglītības un skolu PSIHOLOGS
(Sludinājums no NVA)

Ikšķiles pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” aicina pieteikties kandidātus uz izglītības psihologa vakanci. Mēs piedāvājam dinamisku darbu jaunā un mūsdienīgā iestādē, radošā, atbalstu sniedzošā un dabai draudzīgā vidē. Pirmsskolas izglītības iestādē tiks realizēta gan vispārējā pirmsskolas izglītības  programma, gan speciālās pirmsskolas izglītības  programmas.

Informācija par vakanci:

 • darba līgums uz pilnu slodzi (30stundas nedēļā)
 • darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku
 • paredzamā darba tiesisko attiecību uzsākšana  2020. gada jūnijs.

Būtiskākie darba pienākumi:

 • īstenot speciālās pirmsskolas izglītības programmas, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, iestādes nolikumu un izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem;
 • nodrošināt izglītojamo adaptāciju izglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem;
 • pilnveidot iestādes attīstošo vidi, metodisko bāzi, kas nepieciešama sava darba veikšanai;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • citi darba pienākumi, saskaņā ar amata aprakstu.

Prasības kandidātiem:

 • izglītība atbilstoši MK noteikumiem Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” un MK noteikumiem Nr. 301 “Psihologu noteikumi”  2018. gada 29. maijā.
 • psihologa kvalifikācija, kā arī psihologs iekļauts psihologu reģistrā IKVD sistēmā.
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
 • latviešu valodas  - augstākais līmenis C;
 • prasmes darbā ar datoru ( MS Word, PowerPoint un interneta pārlūkprogrammām) un interaktīvajiem rīkiem.
 • par prioritāti tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Atalgojums: likme par 30 stundām  820.00 EUR + piemaksa.

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Pirmsskolas skolotāja vakancei” līdz 2020. gada 31.jūlijam uz e-pastu:

Tālrunis informācijai: 28672556

Kontaktpersona: Ikšķiles PII “Čiekuriņš” vadītāja Laimīte Seņkāne-Soste

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV atlases tiks aicināti uz darba interviju.


Опубликованно:
25.05.2020.62
Окончательный срок заявки:
31.07.2020.
Предприятие:
Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Čiekuriņš"
Место нахожедния:
LATVIJA, Irbenāju iela 2, Ikšķile, Ikšķiles nov., Latvija
Время работы:
Pilna slodze
Уровень заплаты
820 – ...
Категория занимаемой должности:
Izglītība / Zinātne
Посоветуй это предложение о работе другим: https://www.irdarbs.lv/rus/p/fwsb или

Обратно в результаты поиска
Twitter
Facebook
Draugiem.lv