Обратно в результаты поиска

Izglītības un skolu PSIHOLOGS
(Sludinājums no NVA)

     Saulkrastu vidusskola, reģ. Nr.4313901093, aicina pieteikties kandidātus darbā izglītības psihologa ( profesiju klasifikatora kods 2634 03 ) vakancei.

Darba apraksts:

Izglītojamo psiholoģiskā izpēte, izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte, izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos, izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai, izglītojamo, vecāku un pedagogu izglītošana psiholoģijas jautājumos; piedalīšanās aktivitātēs, kas ir vērstas uz sociālpsiholoģiskajos pētījumos atklāto nelabvēlīgo faktoru ietekmes mazināšanu skolā, atbalsta sniegšana izglītojamajiem adaptācijas procesā; piedalīties izglītojamo, kuri apgūst speciālās izglītības programmas, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādē;  sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā; sagatavot rakstiskus atzinumus par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes  atbalsta komisijas palīdzību.

Prasības: Izglītība: augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā

Prasmes: Labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem, augsta atbildības sajūta pret uzdotajiem pienākumiem un precizitāte to izpildē, prasme plānot un organizēt savu darbu izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana; apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā ( profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas apjoms ne mazāks kā 40 akadēmiskās stundas ); vēlama vismaz 2 gadu pieredze izglītības psihologa amatā

Valsts valodas prasmes:  valsts valodas prasme augstākajā līmenī;

Alga: no 846 EUR ( 1 pedagoģiskā likme 30 stundas nedēļa)

Slodze: pilna pedagoģiskā  slodze

Līgums: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darbības joma: Izglītība/zinātne

Pretendentus aicinām pieteikties: iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu 

( CV) ar norādi „Izglītības psihologs”


uz e-pastu , pa pastu Saulkrastu vidusskola, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Tālrunis informācijai: 29859479, 29197129

Kontaktpersona: Direktores vietniece izglītības jautājumos Oksana Vanaga, Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle


Опубликованно:
02.12.2020.199
Окончательный срок заявки:
15.12.2021.
Предприятие:
Saulkrastu novada dome
Место нахожедния:
LATVIJA, Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu nov., Latvija
Время работы:
Pilna slodze
Уровень заплаты
846 – ...
Категория занимаемой должности:
Valsts pārvalde
Посоветуй это предложение о работе другим: https://www.irdarbs.lv/rus/p/E6wb или

Обратно в результаты поиска
Twitter
Facebook
Draugiem.lv