Обратно в результаты поиска

JURISTS
(Sludinājums no NVA)

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija izsludina konkursu uz Juridiskās nodaļas vecākā jurista valsts civildienesta ierēdņa amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:
-    draudzīgu kolektīvu un uz cilvēciskām vērtībām vērstu darba vidi;
-    savu ideju realizēšanas iespēju valsts iestādē;
-    komunikācijas iespējas ar dažādu paaudžu cilvēkiem;
-    mēnešalgu no 940 līdz 1287 euro (atbilstoši 10.mēnešalgu grupai atkarībā no piešķirtās
kategorijas);
-    veselības apdrošināšanas polisi (pēc 6 mēnešiem).

Būtiskākie amata pienākumi:
-    nodrošināt interešu pārstāvību tiesvedībās, tostarp, pieteikumu, paskaidrojumu un citas ar tiesvedību saistītās dokumentācijas sagatavošanu, kā arī dalību tiesas sēdēs;
-    nodrošināt iepirkumu procedūru organizēšanu un veikšanu;
-    nodrošināt administratīvo aktu projektu sagatavošanu, kā arī citu struktūrvienību sagatavoto lēmumu iepriekšējās papildpārbaudes un pēcpārbaudes veikšanu;
-    sagatavot atbildes uz citu iestāžu un iedzīvotāju vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem;
-    sagatavot līgumu projektus;
-    sagatavot, analizēt vai sniegt atzinumus par normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;

Prasības pretendentiem:
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
-    otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai bakalaura grāds tiesību zinātnē;
-    pieredze administratīvo aktu sagatavošanā;
-    pieredze darbā valsts pārvaldē;
-    darba pieredze juridiskajos jautājumos, administratīvo aktu un līgumu izstrādē un juridiskajā izvērtēšanā;
-    pieredze darba devēja pārstāvēšanai tiesā;
-    pieredze ārējo un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā;
-    zināšanas un izpratne normatīvo aktu piemērošanā, tostarp, administratīvo aktu sagatavošanā;
-    problēmu risināšanas prasmes, elastība, radošums, spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
-    teicamas latviešu valodas zināšanas C2 līmenī;
-    labas datorprasmes (Word, Excel, Internet, PowerPoint) un labas iemaņas darbā ar biroja tehniku.
Iesniedzamie dokumenti:
1.    Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi;
2.    CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
3.    izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).
4.     Parakstītu apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču portālā iesniedzamos dokumentus:
-    nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam (Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331). Tālrunis uzziņām 67021621;
-    nosūtot uz e-pasta adresi ar norādi „VDEAVK vecākais jurists”.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti pretendentu atlases otrajai kārtai un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:
- Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
- Piesakoties, kandidāts piekrīt savā pieteikumā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai 1 gadu pēc konkursa noslēguma. Ja pretendents nevēlas, lai dati tiktu saglabāti, lūdzam to norādīt pieteikumā.
- Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija, adrese: Skolas iela 28, Rīga.

Опубликованно:
15.11.2021.42
Окончательный срок заявки:
04.12.2021.
Предприятие:
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
Место нахожедния:
LATVIJA, Ventspils iela 53, Rīga, Latvija
Время работы:
Pilna slodze
Уровень заплаты
940 – 1287
Категория занимаемой должности:
Jurisprudence / Tieslietas
Посоветуй это предложение о работе другим: https://www.irdarbs.lv/rus/p/lP5b или

Обратно в результаты поиска
Twitter
Facebook
Draugiem.lv