Обратно в результаты поиска

SKOLOTĀJS LOGOPĒDS
(Sludinājums no NVA)


Amata nosaukums

Skolotājs logopēds

Izglītība,

Specialitāte

Augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija.

Prasmes un iemaņas

Labas komunikācijas prasmes ar bērniem, vecākiem un kolēģiem.

Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus, psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra, spēja strādāt komandā. Labas datorprasmes. Teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darbības joma

Pirmsskolas izglītības iestāde.

Darba pienākumi

Koriģējoši attīstošā darbība: Veikt izglītojamo runas un valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību. Organizēt runas un valodas izvērtēšanu, lai veiktu valodas attīstības dinamikas izpēti. Strādāt individuāli ar izglītojamajiem 2-3 reizes nedēļā. Mācību procesā sniegt atbalstu izglītojamajiem, kuriem nav izveidojusies sākotnējā lasīt un rakstīt prasme.

Metodiskais un konsultatīvais darbs: Konsultēt un iesaistīt izglītojamo vecākus koriģējoši attīstošajā darbībā, konsultēt pedagogus, sniegt ieteikumus izglītojamo runas un valodas attīstīšanai. Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs, atbalsta personāla komisijas vai grupas sanāksmēs, vecāku sanāksmēs. Valodas koriģējoši attīstošajā darbībā izmantot daudzveidīgas mācību metodes, veidot un sistematizēt nepieciešamos mācību un izdales materiālus. Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi. Darbībā izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Pilnveidot savu profesionālo kompetenci.

Darba vietas adrese

„Mārpuķītes”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901

Atalgojums (par slodzi)

790,00 EUR

Brīvo darba vietu skaits

1 amata vieta, 1,225 slodzes (37 stundas nedēļā), darbs uz pastāvīgā darbinieka prombūtnes laiku no 2021.gada līdz aptuveni 2022.gada novembrim.

Darba devēja kontakt-informācija

22034100, 63921810

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu

Опубликованно:
10.12.2020.193
Окончательный срок заявки:
17.05.2021.
Предприятие:
Rundāles novada dome
Место нахожедния:
LATVIJA, Mārpuķītes, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., Latvija
Время работы:
Pilna slodze
Уровень заплаты
790 – ...
Категория занимаемой должности:
Izglītība / Zinātne
Посоветуй это предложение о работе другим: https://www.irdarbs.lv/rus/p/6Gwb или

Обратно в результаты поиска
Twitter
Facebook
Draugiem.lv