Обратно в результаты поиска

VECĀKAIS REFERENTS
(Sludinājums no NVA)

Aizsardzības ministrija

izsludina konkursu uz ierēdņa amatu

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra

Iegāžu organizācijas departamenta

Iegāžu un līgumu pārvaldības nodaļas vecākais/ā referents/e (divas amata vietas)

Vispārējie darba pienākumi:

 • Atbilstoši normatīvajiem un tiesību aktiem darboties iepirkumu komisijās un veikt iepirkumu komisijas locekļa pienākumus.
 • Koordinēt iepirkumu procedūru, sniegt priekšlikumus iepirkumu procedūras pilnveidošanai.
 • Pārvaldīt materiāltehnisko līdzekļu iepirkumu un pakalpojumu līgumus, veikt līgumu izpildes kontroli, risināt ar to saistītos jautājumus un problēmsituāciju gadījumā piedāvāt risinājumus, veikt atbilstošus pasākumus problēmsituāciju novēršanai.
 • Saskaņā ar Centra organizatoriskiem dokumentu noteikumiem veikt materiāltehnisko līdzekļu vai pakalpojumu pieņemšanu atbilstoši līguma noteikumiem, veikt piegādāto materiāltehnisko līdzekļu kvalitātes kontroli un sniegto pakalpojumu kvalitāti, nepieciešamības gadījumā piesaistot kontroles speciālistu.
 • Izskatīt piegādātāju un materiāltehnisko līdzekļu lietotāju vēstules, iesniegumus, sūdzības, analizēt tās un sagatavot atbildes vēstules, veikt atbilstošus pasākumus trūkumu novēršanai.
 • Gatavot atskaites par līgumu izpildes gaitu, izstrādāt, sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, piedalīties Centra organizatorisko dokumentu izstrādē.

Prasības kandidātiem:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

         Atbilstība likuma “Par valsts noslēpumu” 9. panta prasībām.

 • Augstākā izglītība, vēlama tehnisko zinātņu jomā vai militārā izglītība (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).
 • Vismaz viena gada darba pieredze, tostarp pieredze iegāžu organizācijā un līgumu vadībā, prasme praksē pielietot profesionālās zināšanas.
 • Labas zināšanas, izpratne jautājumos, kas saistīti ar valsts un pašvaldību iepirkumiem.
 • Izpratne par valsts pārvaldes iestādes darbības principiem, iestādes funkcijām un mērķiem,  aizsardzības nozares darbību kopumā.
 • Analītiskā domāšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, spēja patstāvīgi organizēt, plānot savu darbu un strādāt komandā.
 • Valsts valodas zināšanas (vismaz C līmenis 1.pakāpe).
 • Angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme (MS Office lietojumprogrammas un tīmekļa pārlūkprogrammas lietotāja līmenī).

Piedāvājam:

·         Darbu valsts iestādē un iespēju iegūt daudzpusīgu un sarežģītu profesionālo pieredzi no 2021. gada 1. janvāra.

·         Mēnešalgu (sākot no EUR 835 līdz EUR 1190 pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.

·         Labus darba apstākļus, profesionālus un atbalstošus kolēģus.

·         Profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas.

·         Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

·         Darba vietu Biksēres ielā 6, Rīgā.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības apliecinoša dokumenta kopiju dokumenta kopiju 10 dienu laikā jāiesniedz vai jānosūta Aizsardzības ministrijas Personāla nodaļai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV–1473 vai nosūtot uz e-pasta adresi

Tālrunis uzziņām 67335268, 67335200.

Informējam, ka izskatīsim tos pretendentu pieteikumus, kuri būs iesnieguši visus sludinājumā norādītos dokumentus noteiktajā formā.

Lūdzam ievērot, ka ar pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām, sazināsimies divu nedēļu laikā pēc pieteikšanās beigu termiņa. Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Aizsardzības ministrija informē, ka:

1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Aizsardzības ministrija, kontaktinformācija: Kr.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473.

Опубликованно:
19.11.2020.25
Окончательный срок заявки:
28.11.2020.
Предприятие:
AIZSARDZIBAS MINISTRIJA
Место нахожедния:
LATVIJA, Biksēres iela 6, Rīga, Latvija
Время работы:
Pilna slodze
Уровень заплаты
835 – 1190
Категория занимаемой должности:
Valsts pārvalde
Посоветуй это предложение о работе другим: https://www.irdarbs.lv/rus/p/Htwb или

Обратно в результаты поиска
Twitter
Facebook
Draugiem.lv