Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

ASOCIĒTAIS PROFESORS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas Tehniskā universitāte, reģ. Nr. 90000068977, izsludina konkursu uz vakanto akadēmiskā personāla amata vietu:

INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTES Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Muitas un nodokļu katedra

  • uz vienu asociētā profesora amata vietu (0,5 slodze) – Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozare/Uzņēmējdarbības vadības apakšnozare, specializācijā Nodokļu ekonomika un starptautiskie darījumi

Prasības pretendentiem:

  • sociālo zinātņu (ekonomikā) doktora grāds un Latvijas Zinātņu padomes piešķirtas eksperta tiesības ekonomikā un uzņēmējdarbībā;
  • latviešu un angļu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī;
  • vismaz trīs 1.1. kategorijas zinātniskās publikācijas atbilstoši LZP zinātnisko publikāciju klasifikatoram, pēdējo sešu gadu laikā;
  • vismaz piecas piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs ar referātu;
  • pieredze projektu vadīšanā un/vai izpildē;
  • pieredze bakalaura un maģistra akadēmisko studiju programmu un studiju kursu izstrādē un vadīšanā;
  • pieredze noslēguma pārbaudījumu darbu vadīšanā;
  • pārējās prasības saskaņā ar RTU tiesību aktos noteikto.

Darba samaksa: sākot no 702.00 EUR mēnesī par 0,5 slodzi

Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties konkursā, Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļai ir jāiesūta elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu (.

Konkursa termiņš ir viens mēnesis no sludinājuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē un Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmā.

Papildu informācija (dokumentu paraugi u.c.) RTU mājas lapas sadaļā “Darbs RTU” vai pa tālr. 29223913.

Mēs atbalstām  iekļaujošu darba vidi, un kandidātus(-es) izvērtējam, balstoties vienīgi uz sasniegumiem, kvalifikācijām, kompetenci un darba pieredzi.

Piesakoties konkursam, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un uzglabāšanai Rīgas Tehniskās universitātes Personāla nodaļā. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Darba piedāvājums publicēts:
24.11.2022.19
Pieteikšanās termiņš:
24.12.2022.
Uzņēmums:
Rīgas Tehniskā universitāte
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Kalnciema iela 6, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
702 – ...
Amata kategorija:
Cita
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/dvIb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv