Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS
(Sludinājums no NVA)

1. Prasības bāriņtiesas loceklim:

1) Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

2) sasniegts 30 gadu vecumu;

3) persona ir ieguvusi pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa augstāko akadēmisko izglītību pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītību;

4) prot valsts valodu augstākajā līmenī;

5) nevainojama reputācija.

2. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 11. pantu par bāriņtiesas locekli nevar ievēlēt personu:

1) kurai pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;

2) kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

3) kura atbrīvota no kriminālatbildības, soda vai soda izciešanas par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet kriminālprocess ir izbeigts sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

5) kura ir notiesātais, apsūdzētais vai aizdomās turamais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

6) kura pārkāpusi bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;

7) kura atrodas aizgādnībā;

8) kura atrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarībā.

3. Iesniedzamie dokumenti:

2.1. īss dzīves un darba gaitu apraksts, vēlams Europass CV formā;

2.3. Motivācijas vēstule;

2.4. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;

2.5. citi dokumenti, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas ir būtiskas amatā;

2.6. vēlama B kategorijas autovadītāja apliecības kopija.

Personām, kuras bāriņtiesas sastāvā tiks ievēlētas pirmo reizi būs jāapgūst Ministru kabineta izstrādātā apmācību programma.

4. Darba samaksa par nostrādātajām stundām, Stundas likme aptuveni EUR 4.47.

Dokumentus pretendents var iesniegt līdz 2019. gada 22. novembrimplkst. 16.00, sūtot pa pastu vai personīgi, iesniedzot Rugāju novada domē (sekretārei), adrese: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570, uz aploksnes norādot, ka vēlas pieteikties uz bāriņtiesas locekļa amatu. Iesniedzot dokumentus, pretendents piekrīt savu personas datu apstrādei personāla atlases procesa laikā, saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. Pretendents piekrīt, ka atbilstības iepriekšminēto normatīvo aktu prasībām izvērtēšanai tiks pieprasīta informācija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra datu bāzes.

Kontaktinformācija par amata vienībām: Daina Tutiņa (tālr.: 27800548, e-pasts: ).


Darba piedāvājums publicēts:
25.10.2019.48
Pieteikšanās termiņš:
22.11.2019.
Uzņēmums:
Rugāju novada dome
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Kurmenes iela 36, Rugāji, Rugāju pag., Rugāju nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
... – 715
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/EDob vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv