Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS
(Sludinājums no NVA)

Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.90001249814
 izsludina pretendentu pieteikšanos uz Alūksnes novada bāriņtiesas locekļa amata vietu
(uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:
•    Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
•    sasniegts 30 gadu vecums;
•    kura ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
•    ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
•    valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
•    nevainojama reputācija;
•    izpratne par bāriņtiesas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; spēja orientēties Latvijas, Eiropas Savienības un starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības sistēmā;
•    augstas darba spējas, precizitāte;
•    spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos;
•    augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
•    teicamas digitālās prasmes;
•    „B” kategorijas autovadītāja tiesības;
•    vēlama bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas 192 stundu apjomā apguve un profesionālās pilnveides mācību programmas 24 stundu apjomā apguve pēdējo 5 gadu laikā;
•    vēlamas apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Galvenie amata pienākumi:
•    aizstāvēt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un intereses, izskatot iesniegumus un sūdzības, veicot faktu pārbaudes;
•    komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;
•    piedalīties lietu izskatīšanā tiesā, sniegt informāciju tiesai;
•    sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;
•    Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
•    noskaidrot bērna viedokli;
•    sagatavot dokumentu projektus, tostarp lēmumu un citu dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
•    sagatavot un virzīt lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdē;
•    pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Amatam noteiktā mēnešalga 1040 EUR.

Alūksnes novada bāriņtiesa informē, ka:
-    pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa pretendentu atlases norisi;
-    iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada bāriņtiesa.
Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), vēlams rekomendācijas, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (nepilsoņiem) un apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi ieņemt attiecīgo amatu, līdz 2022.gada 8.jūlijam plkst.15.30 nosūtīt uz e-pastu , pa pastu (adrese: Alūksnes novada bāriņtiesa, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā , LV-4301) vai iesniegt personīgi – Alūksnes novada bāriņtiesā 207.kab. Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā.
Kontaktpersona: Gunta VANAGA, t. 26411168

Darba piedāvājums publicēts:
17.06.2022.32
Pieteikšanās termiņš:
08.07.2022.
Uzņēmums:
Alūksnes novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
936 – 1040
Amata kategorija:
Jurisprudence / Tieslietas
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/1SDb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv