Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS
(Sludinājums no NVA)

Dienvidkurzemes novada pašvaldība (reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430)  izsludina atklātu konkursu uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas locekļu amatiem Aizputē un Pāvilostā.

Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas locekļa galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt Bāriņtiesas darbību atbilstoši amata pienākumiem, normatīvo aktu prasībām un Dienvidkurzemes novada Bāriņtiesas nolikumam;
 • saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētājas rezolūciju veikt darbības un uzdevumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktām amata pilnvarām savā darbības teritorijā;
 • saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumu veikt bāriņtiesas sēžu priekšsēdētāja pienākumus;
 • veikt amata pienākumus atbilstoši Bāriņtiesu likuma IV nodaļā Bāriņtiesas kompetence noteiktām prasībām un pilnvarām;
 • veikt apmeklētāju pieņemšanu darbības teritorijā un saskaņā ar dokumentu deleģēšanu un aprites kārtību veikt dokumentu apstrādi/sagatavošanu bāriņtiesas administratīvās lietvedības ietvaros;
 • saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojumu un izsniegtu pilnvarojumu pārstāvēt Bāriņtiesas intereses tiesās, izdarīt apliecinājumus un veikt Bāriņtiesu likumā minētos notariālos uzdevumus;
 • noformēt bāriņtiesas lēmumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai un termiņiem;

Bāriņtiesas loceklim ir amatpersonas statuss.

Prasības bāriņtiesas locekļa amata kandidātam:

 • ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniegts 30 gadu vecums;
 • iegūts vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā triju gadu darba pieredze attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 •  valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • Bāriņtiesu likuma 11.pantā minēto šķēršļu ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu neesamība;
 • augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus;
 • augsta stresa noturība un prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām;
 • priekšrocības pretendentiem, kuri ir apguvuši Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu, kuriem ir pieredze bāriņtiesas darbā un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, un kuri ir ieguvuši B kategorijas autovadītāja apliecību. 
 • Pretendenti iesniedz šādus dokumentus:
 • pieteikumu amatam/motivācijas vēstuli;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
 • īsu dzīves un darba gaitu aprakstu – CV ar obligātu norādi uz pieredzi un    zināšanām  bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • pretendents var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes (papildus izglītība, apmācības);
 • apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā minētie šķēršļi ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu (atrodams konkursa nolikuma pielikumā).

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas locekļa amatu” var iesniegt līdz 2022.gada 8.jūlijam:

 • sūtot pa pastu tā, lai Dienvidkurzemes novada pašvaldībā tas tiktu saņemts līdz 2022.gada 8.jūlijam plkst.12:00, norādot adresātu Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430;
 • personīgi, slēgtā aploksnē, jebkurā no Dienvidkurzemes novada pašvaldības apvienoto pašvaldību “Valsts un pašvaldības vienotiem klientu apkalpošanas centriem” to darba laikā;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, iesūtot Dienvidkurzemes novada pašvaldības e-adresē vai uz e-pastu: v

Ar atklāta konkursa nolikumu “Dienvidkurzemes novada bāriņtiesas locekļu  amata pretendentu atlases un izvērtēšanas konkursa nolikums” var iepazīties Dienvidkurzemes novada oficiālajā tīmekļa vietnē un Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļa vietnē.

Darba piedāvājums publicēts:
21.06.2022.18
Pieteikšanās termiņš:
08.07.2022.
Uzņēmums:
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., Avotu iela 2, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1071 – ...
Amata kategorija:
Cita
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/ZWDb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv