Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas bāriņtiesa ir Rīgas domes izveidota īpaša statusa aizbildnības un aizgādnības iestāde, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta īpaša kompetence īstenot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Rīgas bāriņtiesa, (reģistrācijas Nr.LV90011524360)

aicina darbā

Bāriņtiesas locekli uz nenoteiktu laiku

Darba apraksts :

- sagatavot un virzīt lietas izskatīšanai Bāriņtiesas sēdē;

- sagatavot lēmuma projektus,

- piedalīties Bāriņtiesas sēdēs, nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā;

- pārbaudīt dzīves apstākļus personu dzīvesvietās, veikt noskaidroto apstākļu dokumentālu atspoguļošanu;

- noskaidrot bērna viedokli;

- sagatavot dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas;

- pārstāvēt Bāriņtiesu tiesās, valsts un pašvaldības iestādēs;

- veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības kandidātiem:

- sasniegts 30 gadu vecums;

- vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;

- ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;

- nevainojama reputācija;

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

- vēlamas labas krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;

- teicamas prasmes darbā ar datoru;

- augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;

- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos;

- Bāriņtiesu likuma 11.pantā norādīto šķēršļu, ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu, neesamība;

- bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas 192 stundu apjomā apguve un profesionālās pilnveides mācību programmas 24 stundu apjomā apguve pēdējo 5 gadu laikā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam :

- stabilu atalgojumu no 1369,00 – 1488,00 euro (pirms nodokļu nomaksas);

- sociālās garantijas;

- veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;

- atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

- profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;

- darba vietu labiekārtotās telpās;

- iespēju dot savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā;

- atsaucīgu un zinošu kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

  • CV;
  • motivācijas vēstule, kura satur:

- pieteikšanās motīvus, darba prioritātes, aprakstot bāriņtiesas darbam nepieciešamās un sev piemītošās spējas un darba devēja ieguvumus, pieņemto darbā attiecīgo pretendentu;

- apliecinājumu atbilstībai Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajām prasībām, kā arī to, ka nepastāv Bāriņtiesu likuma 11.pantā minētie šķēršļi ieņemt bāriņtiesas locekļa amatu;

- apliecinājumu, ka pretendents piekrīt, ka pie saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no IeM Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem;

  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);
  • dokumentu (izziņu, atzinumu), kas apliecina, ka pretendents neatrodas alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarībā.

Dokumentu iesniegšana:

  • Personīgi Rīgas bāriņtiesā, Tērbatas ielā 69, Rīgā slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz bāriņtiesas locekļa amatu” ;
  • Nosūtot pa pastu, uz aploksnes norādīt “Konkursam uz bāriņtiesas locekļa amatu” (pasta zīmogs pēdējā konkursa pieteikšanās diena);
  • Elektroniski droši parakstītus dokumentus nosūtot uz Rīgas bāriņtiesas elektroniskā pasta adresi: .

Darba piedāvājums publicēts:
21.11.2022.32
Pieteikšanās termiņš:
20.12.2022.
Uzņēmums:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Tērbatas iela 69, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1369 – 1488
Amata kategorija:
Jurisprudence / Tieslietas
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/wZHb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv