Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS
(Sludinājums no NVA)


Gulbenes novada pašvaldība (reģ.Nr.90009116327) aicina pieteikties uz vakanto Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu

(profesiju klasifikatora kods 1344 05)

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • profesionālās pilnveides iespējas;
 • mēnešalgu sākot no 1128 euro (45.saime, 11.mēnešalgu grupa 2.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt bāriņtiesas funkciju pildīšanu, vadīt bāriņtiesas administratīvo darbu, pārvaldīt bāriņtiesas finanšu, personāla un citus resursus;
 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • komunicēt ar lietā iesaistītajām personām, veidojot pozitīvas, lietišķas un uz sadarbību vērstas attiecības;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizsardzību;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 • pārstāvēt bāriņtiesas viedokli, skaidrojot bāriņtiesas rīcību un pieņemtos lēmumus.

Prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • pretendents ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • vadības prasmes;
 • teicamas digitālās prasmes;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minētā mācību programma;
 • vēlamas svešvalodu (krievu un/vai angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.
 • uz pretendentu nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktajiem ierobežojumiem.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • CV (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • motivācijas vēstule (līdz vienai A4 formāta lapai datorrakstā);
 • Nolikuma prasībām atbilstošas izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas;
 • redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistītu problēmu risinājums (līdz divām A4 formāta lapām datorrakstā);
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (nepilsoņiem);
 • apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi;
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī rekomendācijas.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2021.gada 23.septembrim pulksten 17.00:

 • nosūtot pa pastu, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Atklātam konkursam uz Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • ­elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Gulbenes novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi: ;
 • ­Gulbenes novada pašvaldībā (pie ieejas izvietotajā slēgtajā pašvaldības pasta kastītē), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00) ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Atklātam konkursam uz Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu”.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Gulbenes novada pašvaldības mājas lapas www.gulbene.lv sadaļā “Vakances”.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Gulbenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.
 • iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009116327, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Papildus informāciju norādīta http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/datu-aizsardziba

Tālrunis informācijai: 64472216

Darba piedāvājums publicēts:
08.09.2021.15
Pieteikšanās termiņš:
23.09.2021.
Uzņēmums:
Gulbenes novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1128 – 1297
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/uD3b vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv