Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS
(Sludinājums no NVA)

Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009116223, izsludina atklātu konkursu uz Bauskas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja  amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm (saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmo daļu):

-          Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

-          pretendents sasniedzis 30 gadu vecumu;

-          pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kuram ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai pildot bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumus;

-          valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-          nevainojama reputācija.

Nepieciešamās prasmes, spējas un zināšanas:

-          zināšanas un izpratne par amata pienākumu izpildi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

-          spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos, augsta stresa noturība;

-          labas komunikācijas un saskarsmes spējas;

-          ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras izmantošanā;

-          B kategorijas autovadītāja apliecība;

-          vēlamas svešvalodu (krievu un angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata galvenie pienākumi (saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 46.pantu):

-       vada, organizē un kontrolē bāriņtiesas darbu un pārstāv bāriņtiesu;

-       nosaka bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļu un darbinieku pienākumus;

-       norīko bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku, un bāriņtiesas locekļus par bāriņtiesas sēžu priekšsēdētājiem, kā arī sadala citus pienākumus bāriņtiesas darbiniekiem;

-       organizē bāriņtiesas darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu;

-       organizē bāriņtiesas darbu apmeklētāju pieņemšanā un iesniegumu izskatīšanā;

-       nodrošina datu sniegšanu valsts statistikas pārskata sagatavošanai par bāriņtiesas darbu.

Pretendentam jāiesniedz:

-       motivētu pieteikuma vēstuli;

-       pretendenta dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);

-       Bāriņtiesu likuma 10.panta pirmajai daļai atbilstošas izglītības apliecinošu dokumentu kopijas;

-       apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi. (konkursa nolikuma 1. pielikums);

-     redzējumu par iestādes darbību, amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datordrukā);

-       valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (nepilsoņiem).

Pretendents papildus var iesniegt:

-       papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi MK 05.12.2006. noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā;

-       amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;

-       rekomendācijas.

Pretendenti pieteikumu, norādot “Konkursam Bāriņtiesa” (norādot amatu uz kuru pretendē), var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: .

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldībai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā.

Darba piedāvājums publicēts:
17.11.2021.23
Pieteikšanās termiņš:
29.11.2021.
Uzņēmums:
Bauskas novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1647 – 1820
Amata kategorija:
Cita
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/LT5b vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv