Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

BŪVINŽENIERIS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas domes Īpašuma departaments
izsludina konkursu uz
Būvju sakārtošanas pārvaldes galvenā būvinženiera
amata vietu

AMATA MĒRĶIS:
Nodrošināt Rīgas valstpilsētas pašvaldības finansēto programmu līdzfinansējuma piešķiršanai kultūras pieminekļu saglabāšanai Rīgā, dzīvojamo māju atjaunošanai, kā arī sakrālā mantojuma atjaunošanai (turpmāk – Programmas) administrēšanu būvniecības nozares jautājumos

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:
    • organizēt un kontrolēt Programmās iesniegto projektu būvniecības dokumentu novērtēšanu atbilstoši Programmu nolikumu un normatīvo aktu prasībām
    • konsultēt klientus par dokumentu sagatavošanas jautājumiem būvniecības jomā
    • organizēt un metodiski vadīt apstiprināto projektu ieviešanas tehnisko uzraudzību
    • organizēt un nodrošināt iesniegto pārskatu par finanšu līdzekļu izlietošanu pārbaudi būvniecības jautājumos
    • metodiski vadīt Programmu norises būvniecības daļu, nodrošinot nepieciešamo grozījumu iesniegšanu programmu noteikumos, līgumos par projektu ieviešanu, kā arī normatīvajos aktos
    • konsultēt iestādes darbiniekus, kā arī dot saistošus norādījumus piesaistītiem ekspertiem būvdarbu tehniskās uzraudzības ietvaros

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
    • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības vai saistītā inženierzinātņu studiju programmā;
    • ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē ar būvniecības procesu administrēšanu vai uzraudzību saistītos jautājumos
    • būvniecības procesu normatīvā regulējuma pārzināšana
    • būvprakses sertifikāts būvdarbu organizācijā, vadībā vai būvuzraudzībā
    • pieredze būvniecības projektu vadībā
    • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
    • Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

PIEDĀVĀJAM:
    • Iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašināt zināšanas
    • Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas
    • Mēnešalgu līdz 1917,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes
    • Profesionālu kolēģu atbalstu

CV lūdzam līdz 2021.gada 22.decembrim iesūtīt elektroniski Rīgas domes Īpašuma departamentam uz e-pasta adresi: Papildus informācija pa tālruni: 67012205, 67037115

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - https://id.riga.lv/informativais-pazinojums-par-personas-datu-apstradi/

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Īpašuma departaments. Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67026138; elektroniskā pasta adrese: ;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: ;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus, lai nodrošinātu Rīgas domes Īpašuma departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Īpašuma departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Darba piedāvājums publicēts:
24.11.2021.19
Pieteikšanās termiņš:
22.12.2021.
Uzņēmums:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1339 – 1917
Amata kategorija:
Celtniecība / Meistari
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/Rc6b vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv