Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

Biroja VADĪTĀJS
(Sludinājums no NVA)

Zennun LV SIA aicina pievienoties komandai biroja vadītāju (profesiju klasifikatora kods: 3341 08)

Galvenie darba pienākumi:

 • efektīvi plānot, organizēt un koordinēt biroja darbu;
 • organizēt informācijas apriti un sagatavošanu savas kompetences ietvaros;
 • pārzināt uzņēmuma izstrādātos projektus (produktus un pakalpojumus) kā arī iepazīties ar dokumentāciju savas kompetences ietvaros;
 • pārzināt uzņēmuma struktūru, subordināciju un darbinieku darba pienākumus;
 • būt informētai par dažādu institūciju esošo un iespējamo sadarbību ar
  uzņēmumu;
 • organizēt sapulces un sēdes uzņēmumā, kā arī uzņēmuma pārstāvju un klientu tikšanās;
 • būt kompetentai, īstenojot uzņēmuma mērķus un misiju atbilstoši uzņēmuma kvalitātes standartiem;
 • pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar vietējiem un ārvalstu partneriem;
 • piedalīties projektu izstrādāšanas darba grupās, iesniegt priekšlikumus, viedokļus, vērtējumu u.c. informāciju par katru projekta darba posmu, īpaši uzraugot darba izpildes termiņus un kvalitāti ietekmējošos aspektus, savas kompetences ietvaros;
 • pārvaldīt dokumentu aprites procesu uzņēmumā un nodrošināt šo dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem savas kompetences ietvaros;
 • izstrādāt uzņēmuma lietu nomenklatūru;
 • identificēt un formulēt problēmas uzņēmumā, kā arī konsultēt vadību par iespējamajiem risinājumiem savas kompetences ietvaros;
 • sagatavot atbildi iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem saskaņā ar
  esošajiem normatīvajiem aktiem savas kompetences ietvaros;
 • lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas un analizēt iegūto informāciju;
 • nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 • pastāvīgi plānot un organizēt savu darbu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 • noteiktajā kārtībā un termiņos sniegt atskaites par padarīto darbu;
 • piedalīties uzņēmuma mājas lapas izstrādē un nodrošināt tās uzturēšanu, kā arī papildināt ar aktuālo informāciju;
 • ievērot konfidencialitāti, diplomātiju un toleranci lojāli pārstāvot uzņēmuma intereses.

 

Tiesības:

 • saņemt nepieciešamo informāciju un lietot uzņēmuma resursus;
 • patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru ietvaros;
 • izteikt viedokli un iesniegt priekšlikumus par sava darba pilnveidošanu;
 • darbinieka tiesības nosaka LR normatīvie akti un darba līgums.


Atbildība:

 • atbildība par dienesta pienākumu kvalitatīvu un savlaicīgu un precīzu izpildi;
 • par LR normatīvo aktu, amata apraksta un kārtības noteikumu ievērošanu;
 • par materiālo vērtību un inventāra saglabāšanu darba vietā.

Prasības kandidātiem: 

 •  Augstākā vai vidēja izglītība, vēlamas labas svešvalodas zināšanas vai darba pieredze vismaz 3 gadi, ar rekomendācijas vēstuli.
  Pieredze un prasmes, spējas:
 • prasme analizēt un risināt problēmas , kā arī pieņemt lēmumus patstāvīgi;
 • prasme orientēties lietvedībā;
 • labas organizatoriskās spējas un prasme komunicēt;
 • prasmes saskatīt nepieciešamību optimizēt biroja darba procesus, īpaši izmantojot elektronisko tehnoloģiju priekšrocības;
 • labas prasmes strādāt ar biroja tehniku un izmantot darba procesā
  nepieciešamās lietotāj programmas.


Pieteikties: sūtot CV uz e- pasta adresi:

Darba piedāvājums publicēts:
25.04.2024.119
Pieteikšanās termiņš:
31.08.2024.
Uzņēmums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZENNUN LV"
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Druvas, Valles pag., Bauskas nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1600 – ...
Amata kategorija:
Cita
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/SsWb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv