Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

DROŠĪBAS DIENESTA VADĪTĀJS
(Sludinājums no NVA)

Latvijas Republikas Saeima, reģistrācijas Nr. 90000028300

Saeimas Administrācijas Saeimas drošības biroja vadītāja / -s

                                     (vakance uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:
- Plānot, organizēt, vadīt un koordinēt Saeimas Administrācijas Saeimas drošības biroja darbu;
- Izstrādāt Saeimas kā kritiskās infrastruktūras objekta un klasificētās informācijas subjekta drošības stratēģiju un nodrošināt tās regulāru aktualizēšanu un īstenošanu;
- Identificēt Saeimas kā kritiskās infrastruktūras objekta un klasificētās informācijas subjekta drošības riskus, sadarbībā ar drošības un aizsardzības iestādēm plānot un organizēt nepieciešamos pasākumus to novēršanai;
- Sadarbībā ar drošības un aizsardzības iestādēm nodrošināt un organizēt Saeimas ārējā un iekšējā perimetra un amatpersonu fiziskās drošības pasākumus;
- Konsultēt Saeimas deputātus un Saeimas struktūrvienību darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar Saeimas drošības pasākumu nodrošināšanas normatīvo regulējumu un tā īstenošanu;
- Sniegt koordinējošu, organizatorisku un konsultatīvu atbalstu Saeimas drošības apdraudējuma pārvarēšanas operatīvās vadības un plānošanas nodrošināšanai;
- Nodrošināt un uzraudzīt Saeimas informācijas sistēmas drošības pasākumus;
- Nodrošināt un uzraudzīt Saeimas sevišķās lietvedības organizēšanas kārtību, apakšreģistra biroja pārvaldību, kā arī slepenības režīma organizēšanu un klasificētās informācijas aizsardzību;
- Nodrošināt normatīvo aktu un citu dokumentu projektu, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešami Saeimas drošības pasākumu plānošanai un īstenošanai, izstrādi un aktualizēšanu biroja kompetencē esošajās jomās;
- Gatavot iesniegšanai Saeimas Administrācijas ģenerālsekretāram un Saeimas Prezidijam informatīvus ziņojumus par objekta drošības situāciju un izstrādāt ieteikumus objekta drošības pasākumu stiprināšanai.

Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:
- Akadēmiskā vai profesionālā otrā līmeņa augstākā izglītība, periodiska zināšanu papildināšana;
- Iepriekšēja darba pieredze drošības un aizsardzības jomā ne mazāk kā pieci gadi (vēlams valsts pārvaldē, kā arī vēlams kritiskās infrastruktūras objekta un/vai klasificētās informācijas subjekta drošības nodrošināšanā);
- Iepriekšēja darba pieredze vadošā amatā;
- Iepriekšēja pieredze un prasmes iekšējo normatīvo aktu izstrādē amata kompetences jomās;
- Vismaz divu svešvalodu prasmes vismaz B1 valodas apguves līmenī (saskaņā ar Eiropas Padomes noteiktajiem svešvalodu apguves līmeņiem);
- Objekta drošības pasākumu nodrošināšanas tiesiskā regulējuma pārzināšana;
- Valsts valodas augstākā (C2) līmeņa zināšanas;
- Prasme identificēt problēmas, saprast tās un rast risinājumus;
- Plānošanas, organizatora un komunikācijas prasmes, spēja nodrošināt sekmīgu sadarbību ar citām Saeimas struktūrvienībām, valsts iestādēm un uzņēmumiem;
- Atbilstība prasībām, lai saņemtu pirmās kategorijas atļauju pieejai valsts noslēpumam un sertifikātus SECRET līmenī darbam ar NATO un ES klasificēto informāciju.

Iesniedzamie dokumenti:
- motivēta pieteikuma vēstule ar praktiskās pieredzes aprakstu attiecībā uz amatam noteiktajām atbildības jomām, kā arī vēlama informācija par adresātu (-iem) esošajā un/vai iepriekšējās darba vietās, kas var sniegt informāciju par amata kandidāta atbilstību amata prasībām;
- Curriculum Vitae (Europass formā), nenorādot personas
sensitīvos datus;
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs, papildus – Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības pielīdzināšanu Latvijā piešķirtajam akadēmiskajam grādam vai diplomam;
- valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis – C līmeņa 2.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās izglītības programmās latviešu valodā);
- amata kandidāta konceptuāls izklāsts redzējumam par Saeimas kā parlamenta drošības dimensijām (apjoms – ne garāks par divām A4 lapām un ne vairāk kā 4000 rakstu zīmes);
- amata kandidāts pieteikumam papildus var pievienot citus dokumentus, kas raksturo viņa kvalifikāciju vakantajam amatam, tostarp kvalifikācijas paaugstināšanu amata kompetences jomās (nav obligāta prasība).

Minētos dokumentus līdz 2019. gada 17. oktobrim (ieskaitot) lūdzam iesniegt personīgi papīra formātā aploksnē Saeimas Administrācijas Dokumentu pārvaldības nodaļai, Jēkaba ielā 11, Rīgā (tālrunis saziņai 67087272) vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811, Saeimas Administrācijas Personāla nodaļai – papīra formātā aploksnē, uz kuras norāda: “Konkursam: Saeimas Administrācijas Saeimas drošības biroja vadītājs”, vai iesniegt elektroniski (kas ietvert ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: Tālrunis uzziņām: 67087272.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Latvijas Republikas Saeima informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Republikas Saeima, adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811, e-pasts – , informācija par personu datu apstrādi Saeimā http://www.saeima.lv.

Darba piedāvājums publicēts:
09.10.2019.25
Pieteikšanās termiņš:
17.10.2019.
Uzņēmums:
LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Jēkaba iela 11, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1694 – 2471
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/cmob vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv