Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS
(Sludinājums no NVA)

Talsu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto
Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatu
(profesijas kods 1112 36)

Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu cilvēku, kurš vēlas un spēj nodrošināt Kolkas pagasta pārvaldes darbību un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, ko paredz normatīvie akti. Ja esat gatavs šim izaicinājumam, spējat ģenerēt savas idejas pagasta pārvaldes darbības pilnveidošanai, racionāli izvērtēt iedzīvotāju priekšlikumus un uzņemties atbildību – gaidām pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • augstākā izglītība;
 • iepriekšējo 10 gadu laikā vismaz 2 gadu nepārtraukta pieredze valsts pārvaldes institūcijas vai privātas institūcijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā ar padoto darbinieku skaitu ne mazāku kā 10 (CV norādīt padoto darbinieku skaitu);
 • nevainojama reputācija;
 • prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
 • prasme koordinēt iestādes darbinieku un struktūrvienību darbību, prasme darbinieku motivācijā, konfliktu risināšanā un novēršanā; labas organizatora un komunikācijas spējas;
 • loģiskās un analītiskās domāšanas prasme un mērķtiecība;
 • pieredze un prasmes stratēģiskajā un operatīvajā plānošanā un realizācijā;
 • prasme novērtēt un analizēt savas un iestādes darbinieku darbības rezultātus un pieņemt patstāvīgus lēmumus amata kompetences ietvaros.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt pārvaldes un tās struktūrvienību darbību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • plānot pārvaldes darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehnisko resursu apjomu; kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu un resursu racionālu izlietojumu;
 • plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt pārvaldes darbību komunālo pakalpojumu jomā pārvaldes administratīvajā teritorijā;
 • nodrošināt pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu;
 • veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi; pārvaldīt valdījumā nodoto nekustamo un kustamo mantu;
 • sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus u.c.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts Europass CV formā;
 • prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • motivācijas vēstule;
 • redzējums par amata pienākumu izpildi, ar to saistīto problēmu risinājumu (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (vismaz 8 stundu apjomā), kas apgūtas pēdējo 3 gadu laikā.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesniegt slēgtā aploksnē, ievietojot to pastkastē pie pašvaldības ēkas ārdurvīm Talsos, Kareivju ielā 7, 2. korpusā, iesūtīt pa pastu Talsu novada pašvaldībai, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201 vai iesūtīt e-pastā Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei “Konkursam uz Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja amatu”.

Pieteikums jāievieto Talsu novada pašvaldības pastkastē vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu vai e-pastā līdz 2021. gada 9. novembra plkst. 17.00, pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti dalībai darba intervijā.

Atalgojums no 1200,00 EUR.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām TNP: personas datu apstrādes pārzinis ir TNP Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, tālr. Nr. 632321106; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.

Darba piedāvājums publicēts:
27.10.2021.39
Pieteikšanās termiņš:
09.12.2021.
Uzņēmums:
Talsu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Brigas, Kolka, Kolkas pag., Talsu nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1200 – ...
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/Gj5b vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv