Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS
(Sludinājums no NVA)

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 9009113532)

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu

(profesiju klasifikācijas kods 1112 36)

Talsu novada pašvaldība aicina darbā aktīvu cilvēku, kurš vēlas un spēj nodrošināt Dundagas pagasta pārvaldes darbību un sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, ko paredz normatīvie akti. Ja esat gatavs šim izaicinājumam, spējat ģenerēt savas idejas pagasta pārvaldes darbības pilnveidošanai, racionāli izvērtēt iedzīvotāju priekšlikumus un uzņemties atbildību - gaidām pieteikumu!  

1. Prasības pretendentiem (-ēm):

1.1.Augstākā izglītība;

1.2.Nepārtraukta pieredze valsts pārvaldes vai privātās institūcijas vadītāja amatā vai citā vadošā amatā  ilgāka par 2 gadiem, ar padoto skaitu ne mazāk kā 5 (CV norādīt padoto darbinieku skaitu);

1.3. Nevainojama reputācija;

1.4.Prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;

1.5. Prasme koordinēt Iestādes darbinieku un struktūrvienību darbību, prasme darbinieku motivācijā, konfliktu risināšanā un novēršanā; labas organizatora un komunikācijas spējas;

1.6. Loģiskās un analītiskās domāšanas prasme un mērķtiecība;

1.7. Pieredze un prasmes stratēģiskajā un operatīvajā plānošanā un realizācijā;

1.8.Prasme novērtēt un analizēt savas un Iestādes darbinieku darbības rezultātus un pieņemt patstāvīgus lēmumus amata kompetences ietvaros.

2. Galvenie pienākumi:

2.1.Plānot, organizēt,  vadīt un kontrolēt  pārvaldes un tās struktūrvienību darbību saskaņā ar normatīvo  aktu prasībām;

2.2.Plānot pārvaldes darbībai un attīstībai nepieciešamos finanšu, personāla un tehnisko resursu apjomu; kontrolēt un nodrošināt piešķirto līdzekļu un resursu  racionālu izlietojumu;

2.3.Plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt pārvaldes darbību komunālo pakalpojumu jomā pārvaldes administratīvajā teritorijā;

2.4.Nodrošināt  pārvaldei nodoto pašvaldības objektu apsaimniekošanu;

2.5.Veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi; pārvaldīt  valdījumā nodoto nekustamo un kustamo mantu;

2.6.Sagatavot domes lēmumu, pašvaldības saistošo noteikumu un rīkojumu projektus., u.c..

3. Iesniedzamie dokumenti:

3.1.1.Dzīves apraksts (CV);

3.1.2.  Prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas;

3.1.3.Motivācijas vēstule;

3.1.4.Redzējums par amata pienākumu izpildi un ar to saistīto problēmu risinājumu, Dundagas pagasta pārvaldes darba organizāciju un pārvaldes nolikumā noteikto funkciju izpildi (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas datorrakstā).

3.1.5.Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas (vismaz 8 stundu apjomā), kas apgūtas pēdējo 3 gadu laikā.

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu - Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, iesniegt slēgtā aploksnē, ievietojot to pie Talsu novada pašvaldības ārdurvīm Talsos, Kareivju ielā 7 novietotajā pastkastē, uz aploksnes norādot   vai pa pastu  līdz 2021. gada 8. decembra plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti konkursa 2. kārtai.

Atalgojums no EUR 1200

Darba piedāvājums publicēts:
25.11.2021.23
Pieteikšanās termiņš:
08.12.2021.
Uzņēmums:
Talsu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1200 – ...
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/Qg6b vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv