Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

EKSPERTS
(Sludinājums no NVA)

Izglītības un zinātnes ministrija atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperta ierēdņa amatu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:
Piedalīties Latvijas interešu pārstāvēšanā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un starptautiskajās institūcijās un nodrošināt ES jautājumu koordināciju, tostarp pārzinot Valsts informācijas sistēmas darbam ar ES dokumentiem (turpmāk – ESVIS) un ES tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas (turpmāk – ESTAPIKS) lietošanas prasības un noteikumus, kā arī sniedzot nepieciešamo atbalstu citiem ESVIS un ESTAPIKS lietotājiem ministrijā un padotības iestādēs, lai nodrošinātu ESVIS un ESTAPIKS lietošanu ministrijas kompetences jomās nepieciešamajā apjomā.

Galvenie amata pienākumi:
Piedalīties Latvijas interešu pārstāvēšanā ES un starptautiskajās institūcijās:
1.veikt Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) priekšlikumu un ES tiesību aktu projektu un politikas dokumentu projektu izvērtēšanu un atbilstības pārbaudi valsts ilgtermiņa un vidējā termiņa politikas plānošanas dokumentu mērķiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem izglītības jomā, kā arī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.izstrādāt nacionālo pozīciju un ar tām saistīto instrukciju projektus par ES Padomē izskatāmajiem un departamenta kompetencē esošajiem izglītības jomas jautājumiem, t.sk. organizējot apspriedes ar sociālajiem partneriem;
3.nodrošināt atzinumu sniegšanu par citu nozaru ministriju sagatavoto nacionālo pozīciju un ar tām saistīto instrukciju projektiem.
Nodrošināt ES jautājumu koordināciju, tostarp izmantojot ESVIS un ESTAPIKS:
1.nodrošināt ministrijas iekšējo un starpinstitucionālo ES dokumentu un citas ar ES jautājumiem saistītas informācijas apriti;
2.koordinēt ministrijas gatavošanos ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes sanāksmēm, kā arī sniegt atbalstu Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentam saistībā ar dalības nodrošināšanu ES Konkurētspējas ministru padomes sanāksmēs;
3.nodrošināt darbu ar ESVIS un ESTAPIKS ministrijas kompetences ietvaros.
Piedalīties ministrijas pārstāvju vizīšu organizēšanā uz ES institūcijām vai to rīkotajiem pasākumiem un ES institūciju pārstāvju vizīšu organizēšanā Latvijā.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
-Augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
-Pieredze darbā valsts pārvaldē vai starptautiskā organizācijā vai citā relevantā jomā.
-Vēlama pieredze darbā ar ES jautājumiem.
-Izpratne par ministrijas kompetencē esošo politiku prioritātēm nacionālā un starptautiskā līmenī.
-Zināšanas par valsts ārpolitikas prioritātēm un diplomātisko protokolu.
-Zināšanas par starptautiskajām organizācijām, to darbības pamatprincipiem.
-Zināšanas par ES institūcijām, to funkcijām un lēmumu pieņemšanas procedūrām ES.
-Angļu valodas zināšanas B2 līmenī (atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei” noteiktajiem kritērijiem).
Ministrija piedāvā:
-Iespēju veikt atbildīgu, radošu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē.
-Mēnešalgu no 823 euro līdz 1174 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā amata pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei.
-Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā.
-Labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).
Iesniedzamie dokumenti:
1.Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt pieredzi darbā valsts pārvaldes iestādē vai starptautiskā organizācijā vai citā relevantā jomā, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes).
2.CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai).
3.Izglītības dokumentu kopijas (amata pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzot dokumentus:
-nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a.kabinets, Rīga, LV-1050).
-nosūtot uz e-pasta adresi ar norādi „PIAD eksperts”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:
1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana.
2. kārtā notiks pretendentu angļu valodas zināšanu pārbaude sertificētā valodu mācību centrā.
3. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Tālrunis uzziņām 67047815.

Darba piedāvājums publicēts:
25.10.2019.64
Pieteikšanās termiņš:
13.11.2019.
Uzņēmums:
LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
823 – 1174
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/s8ob vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv