Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

EKSPERTS
(Sludinājums no NVA)

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ.Nr. 90000022399)

izsludina atklātu konkursu uz

Sporta departamenta eksperta amatu (uz nenoteiktu laiku)


Amata mērķis:

Sporta departamenta uzdevumu izpilde starptautiskās sadarbības jautājumos.


Mēs Tev uzticēsim:

Īstenot starptautisko sadarbību sporta jomā ministrijas kompetences ietvaros un nodrošināt Latvijas pārstāvniecību atbilstošajās starptautiskajās organizācijās:

-    izstrādāt Latvijas nacionālās pozīcijas, informatīvos ziņojumus un citus dokumentus par Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) un Eiropas Padomes kompetencē esošajiem ar sporta nozari saistītajiem jautājumiem;

-    sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem ar sporta nozari saistītajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem starptautiskās sadarbības jautājumos;

-    sadarbībā ar ministrijas nozares padomnieku Briselē nodrošināt Latvijas Republikas interešu pārstāvību ES Ministru padomes darba grupā (K.5) “Sporta jautājumu darba grupa”;

-    koordinēt 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā, 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135, 1985.gada 19.augusta Eiropas konvencijā par skatītāju pārkāpumiem un rupju uzvedību sporta pasākumos un īpaši futbola sacensību laikā un 2007.gada 11.maija Eiropas Padomes Paplašinātā daļējā nolīguma par sportu (EPAS) statūtos paredzēto saistību izpildi sporta nozarē;

-    izstrādāt un saskaņot starptautiskus sadarbības līgumus un citus vienošanās dokumentus sporta nozarē, kā arī sagatavot atzinumus par citu institūciju izstrādātiem starptautisko sadarbības līgumu un citu vienošanās dokumentu projektiem. Koordinēt noslēgto starptautisko sadarbības līgumu un citu vienošanās dokumentu sporta nozarē izpildi, kā arī veikt to izpildes analīzi;

-    organizēt un koordinēt starptautisko sadarbību sporta nozarē ar ES un Eiropas Padomes dalībvalstīm, kā arī ar citu starptautisko organizāciju, kuru dalībniece ir Latvijas Republika, dalībvalstīm.


Prasības pretendentiem/-ēm:

-    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

-    Augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

-    Pieredze starptautiskās sadarbības jomā ilgāka par 1 gadu.

-    Pieredze analītisku pārskatu izstrādē.

-    Vēlama darba pieredze tiesību aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē.

-    Vēlama darba pieredze sporta nozarē.

-    Zināšanas par lēmumu pieņemšanas procesiem ES.

-    Zināšanas par ES nostādnēm sporta nozarē.

-    Zināšanas par politikas plānošanu, ieviešanu un uzraudzību.

-    Zināšanas par sporta organizatorisko pārvaldes struktūru.

-    Zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem.

-    Vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi sazināties mutvārdos un rakstveidā, kā arī izmantot dokumentus un literatūru šajā svešvalodā.


Piedāvājam:

-    Iespēju veikt interesantu un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē.

-    Mēnešalga no 835 euro līdz 1190 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei.

-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā.

-    labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).


Iesniedzamie dokumenti:

-    Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi starptautiskās sadarbības jomā, un pretendentiem izvirzītajās prasībās norādīto vēlamo darba pieredzi, aprakstot veiktos amata pienākumus un periodu, kurā minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes).

-    CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai).

-    Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).


Pretendentiem/-ēm pieteikties 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi ar norādi „SD eksperts (starptautiskā sadarbība)”.


Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana.

2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.

Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Tālrunis uzziņām 67047815.

Darba piedāvājums publicēts:
29.07.2020.26
Pieteikšanās termiņš:
27.08.2020.
Uzņēmums:
IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
835 – 1190
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/JOtb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv