Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

EKSPERTS
(Sludinājums no NVA)

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399)
izsludina atklātu konkursu uz
Izglītības departamenta eksperta
vienu darbinieka amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:
Plānot un īstenot Latvijas izglītības statistisko novērošanu.

Galvenie amata pienākumi:
-    Veikt pirmsskolas, profesionālās un interešu izglītības iestāžu darbības statistikas informācijas/pārskatu datu ieguvi un to apstrādi, kā arī sniegt informāciju par analīzes rezultātiem.
-    Veikt izglītības iestāžu izglītības statistiskās informācijas datu pārbaudi, koriģēšanu un analīzi.
-    Projektēt un sagatavot pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu darbības oficiālās statistikas pārskatus jaunajam mācību gadam.
-    Saskaņā ar starpresoru vienošanos ar Centrālo statistikas pārvaldi, sagatavot noteiktus valsts statistikas atskaišu izstrādes kopumus par izglītības iestādēm.
-    Apstrādāt saskaņā ar starpresoru vienošanos ar Centrālo statistikas pārvaldi saņemto profesionālās izglītības iestāžu datu bāzi.
-    Regulāri piedalīties sanāksmēs ar Valsts izglītības informācijas sistēmas izstrādātājiem par prioritāšu noteikšanu, prasību definēšanu un precizēšanu, sistēmas funkcionalitātes testēšanu.
-    Sagatavot pieprasījumus izmaiņām Valsts izglītības informācijas sistēmā.
-    Konsultēt lietotājus (izglītības iestāžu un izglītības pārvalžu pārstāvjus) par datu ievadīšanu, kā arī par oficiālo statistikas pārskatu veidošanu un iesniegšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā.
-    Piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē departamenta izglītības statistikas jomas kompetencē esošajos jautājumos un atzinumu sagatavošanā par citu ministrijas struktūrvienību, ministrijas padotībā esošo iestāžu, kā arī citu valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem.
-    Sagatavot nepieciešamo statistisko informāciju politikas plānošanas dokumentu analīzei.
-    Gatavot pārskatus par Latvijas statistiku departamenta kompetences esošajos jautājumos.
-    Atbilstoši departamenta kompetencei nodrošināt Ministru kabineta noteikumu par valsts statistiskās informācijas programmu izpildi.
-    Nodrošināt regulāru informācijas apkopojumu un analīzi.
-    Sagatavot atbildes uz ministrijā saņemto korespondenci atbilstoši savai kompetencei.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    Augstākā akadēmiskā izglītība vai uzsāktas studijas augstākā līmeņa akadēmiskās izglītības programmā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība eksaktajās zinātnēs.
-    Darba pieredze statistikas jomā ilgāka par vienu gadu (lūdzam noradīt CV darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldībā attiecīgajā jomā ilgāka par vienu gadu (lūdzam noradīt CV darba pieredzi, kas to apliecina).
-    Zināšanas par Latvijas izglītības sistēmu un izglītības pārvaldību.
-    Zināšanas par izglītības politikas plānošanu, ieviešanu un uzraudzību.
-    Zināšanas par tiesību aktu projektu izstrādi un virzību Ministru kabinetā vai Saeimā.
-    Zināšanas par Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma normu piemērošanu.
-    Zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem.
-    Spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisko apstrādi (izmantojot Excel) un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus.
-    Prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes.

Ministrija piedāvā:
-    iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
-    mēnešalga: 1.kategorijai 940 euro, 2.kategorijai 1115 euro, 3.kategorijai 1287 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei;
-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
-    labus darba apstākļus – Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1.    motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam aprakstīt pieredzi statistikas jomā un pieredzi valsts pārvaldē vai pašvaldībā attiecīgajā jomā, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes);
2.    amata pretendenta dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
3.    izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus:
-    nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407.kabinets, Rīga, LV-1050);
-    nosūtot uz e-pasta adresi ar norādi „ID eksperts”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana prioritārajām prasībām;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti veikt praktisko darbu;
3. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta profesionālās zināšanas, prasmes, profesionālā sagatavotība un piemērotība eksperta amatam.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām 67047892.

Darba piedāvājums publicēts:
07.10.2020.31
Pieteikšanās termiņš:
26.10.2020.
Uzņēmums:
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
940 – 1287
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/t7vb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv