Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

GALVENAIS GRĀMATVEDIS
(Sludinājums no NVA)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(reģ.nr.90001669496; www.vsaa gov.lv)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir labklājības ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. VSAA darbības mērķis ir īstenot valsts politiku sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā, kā arī administrēt valsts izdienas pensijas un valsts fondēto pensiju shēmu
                    izsludina konkursu uz
  Finanšu vadības departamenta
  vadītāja vietnieka – galvenā grāmatveža amatu

(darbinieka amata vakance uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Fridriķa ielā 9, Rīgā)
_______________________________________________________________
Piedāvājam:
•    mēnešalgu bruto no 1253 euro līdz 1647 euro (atbilstoši profesionālās pieredzes ilgumam);
•    iespēju pilnveidot savas profesionālās iemaņas, pieņemot izaicinājumu un uzņemoties atbildību vadīt un organizēt grāmatvedības uzskaiti ļoti lielā iestādē ar gada bilanci virs 5 mljrd. eiro;
•    iespēju iegūt unikālas zināšanas un pieredzi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, valsts fondēto pensijas shēmas un administrēto valsts pamatbudžeta programmu grāmatvedības uzskaites kārtošanā un finanšu pārskatu sagatavošanā;
•    sadarbībā ar profesionāliem un pieredzējušiem kolēģiem sniegt ieguldījumu kopējo mērķu sasniegšanā;
•    apmācības;
•    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu (pēc nostrādāta pusgada).
Pamatpienākumi:
•    organizēt un pārraudzīt VSAA administrēto pakalpojumu, t.sk., valsts fondēto pensiju shēmas un VSAA saimnieciskās darbības grāmatvedības kārtošanu;
•    organizēt un kontrolēt grāmatvedības pārskatu un vadības atskaišu sagatavošanu;
•     uzturēt un pilnveidot grāmatvedības uzskaites iekšējās kontroles sistēmu;
•    metodiski vadīt grāmatvedības darbu, izstrādāt grāmatvedības organizācijas dokumentus;
•    nodrošināt iepirkuma procesa vadību VSAA.

Prasības pretendentiem:
•    akadēmiskā augstākā izglītība (bakalaurs) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (bakalaurs) ekonomikā vai finanšu nozarē;
•    pieredze galvenā grāmatveža vai citā vadošā amatā, kurā amata pienākumi saistīti ar grāmatvedības uzskaites organizēšanu un uzraudzību, grāmatvedības iekšējās kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, vadības grāmatvedības uzdevumu izpildi, grāmatvedības finanšu un operatīvo pārskatu, t.sk., konsolidēto pārskatu sagatavošanu (bilancspējīgs grāmatvedis) vidējā, lielā vai ļoti lielā valsts pārvaldes iestādē, pašvaldības iestādē vai vismaz vidējā uzņēmumā vairāk par 3 gadiem pēdējo 5 gadu laikā;
•    vēlama pieredze Eiropas struktūrfondu projektu grāmatvedības kārtošanā un procesu vadībā (vismaz gads pēdējo piecu gadu laikā), kas tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    valsts valodā iegūta izglītība vai valsts valodas prasme C līmeņa 1. pakāpē;
•    orientācija uz attīstību, plānošanas un organizēšanas prasmes, spēja strādāt komandā.
Konkursa pretendentiem/-ēm laikā līdz 2020. gada 28. septembrim lūdzam iesniegt šādus dokumentus:
•    dzīves aprakstu (CV) – vēlams atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļvietnē www.europass.lv;
•    motivētu pieteikuma vēstuli.

Konkursa pretendentiem/-ēm lūdzam CV vai pieteikuma vēstulē norādīt informāciju par vadošajā amatā pildītajiem pienākumiem, pieredzi Eiropas struktūrfondu projektu grāmatvedības kārtošanā un pieredzi procesu vadīšanā, t.sk., iepirkumu jomā, ja tāda ir.
Dokumentus pieteikumam uz konkursu var sūtīt: uz e-pastu: vai pa pastu: VSAA Personāla daļa, Lāčplēša ielā 70A, Rīga, LV-1011 (ar norādi “Konkursam uz Finanšu vadības departamenta vadītāja vietnieka – galvenā grāmatveža amatu”). Ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 28.09.2020.
Tālr. uzziņām: 26404914

Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti sludinājumā norādītie dokumenti.
Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā pretendentu iesniegtajos dokumentos esošo informāciju, izvērtējot saskaņā ar konkursa kritērijiem. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana intervijas laikā, izmantojot pārrunu metodiku.
Informējam, ka uz konkursa otro kārtu aicinātajiem pretendentiem intervijas laikā būs jāuzrāda augstāko izglītību apliecinošs dokuments (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāuzrāda dokuments par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā), kā arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments (gadījumā, ja nav valsts valodā iegūta izglītība).

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;
2) personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, e-pasts:

Darba piedāvājums publicēts:
28.08.2020.55
Pieteikšanās termiņš:
28.09.2020.
Uzņēmums:
VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Fridriķa iela 9, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1253 – 1647
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/DDub vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv