Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS PĀRVALDNIEKS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas pilsētas pašvaldība
izsludina atklāto konkursu uz
IT drošības pārvaldnieka
amata vietu

Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrā (turpmāk- Centra)
( 1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:
-    organizēt Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pārziņā esošu paaugstinātu drošības Sistēmu drošības riska analīzes veikšanu;
-    koordinēt Pašvaldības iestāžu pārziņā esošās informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) infrastruktūras drošības pārvaldību;
-    izstrādāt Rīgas domes tiesību aktu, Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu un iekšējo normatīvo aktu projektus jautājumos, kas ir Centra kompetencē attiecībā uz IT drošību;
-    sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz iesniegumiem (sūdzībām) par Pašvaldības iestāžu īstenotu IT drošību, ja iesniegumā (sūdzībā) ir pieprasīta vai sniegta informācija, kā arī argumenti par iespējamu IT drošības pārkāpumu Pašvaldības iestādē, izņemot iesniegumus, kas jāizskata un par kuriem lēmums jāpieņem atbilstoši Administratīvā procesa likumam

Prasības pretendentiem:
-    augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība informācijas sistēmās vai datorzinātnē, kā arī zināšanu papildināšana profesionālās kvalifikācijas noturēšanai un paaugstināšanai;
-    zināšanas par LVS ISO/IEC 27001 un ISO/IEC 27701 un citiem ar nozari saistītiem IT drošības standartiem;
-    padziļinātas zināšanas par informācijas sistēmu uzbūvi, darbības principiem;
-    zināšanas par spēkā esošiem normatīvajiem aktiem IT drošības jomā un IT jomā kopumā;
-    nepieciešamas valsts valodas zināšanas atbilstoši augstākā līmeņa prasībām, kā arī spēj lasīt un izprast tehniskos rakstus, kā arī specifisko informāciju IT drošībā, angļu valodā.
Piedāvājam:
-    stabilu un pastāvīgu darbu, atvērtu un dinamisku darba vidi;
-    iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;
-    mēnešalgu no 1339 līdz 1917 euro (pirms nodokļu nomaksas);
-    veselības apdrošināšanas polisi.

Iesniedzamie dokumenti:
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    dzīves gājuma un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumus nosūtīt elektroniski līdz 25.01.2020. Rīgas domes Personāla nodaļai uz elektroniskā pasta adresi , vai nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē ar atzīmi “IT drošības pārvaldnieka amata konkursam” un norādot uz tās pretendenta vārdu, uzvārdu un kontakttālruni.
Adrese sūtīšanai pa pastu: Rīgas domes Personāla nodaļa, Rātslaukums 1, Rīga,
LV-1539. Tālrunis informācijai: 67026222.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas domes Personāla nodaļa informē, ka:
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. (Rīga domes Personāla nodaļa) Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese: ;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: ;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Darba piedāvājums publicēts:
12.01.2021.13
Pieteikšanās termiņš:
25.01.2021.
Uzņēmums:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1339 – 1917
Amata kategorija:
IT / Datori / Telekomunikācijas / Elektronika
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/tdxb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv