Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

JURISKONSULTS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas pilsētas pašvaldība (Reģ.Nr.90011524360)
izsludina konkursu uz
Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes galvenā jurista
divām amata vietām
Rīga, Rātslaukums 1
(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku un 1 amata vieta uz noteiktu laiku,
profesijas kods 2619 01)

Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde)
 ir Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) centrālās administrācijas struktūrvienība, kuras mērķis ir nodrošināt Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu (akciju) vienotu pārvaldību un koordinēt ar Rīgas domes lēmumu iegūto Pašvaldības līdzdalību biedrībās un nodibinājumos.

Prasības pretendentiem:
•    profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un iegūta jurista kvalifikācija;
•    ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze komerctiesību jomā pašvaldībā vai valsts pārvaldē;
•    normatīvo aktu (īpaši komerctiesību, valsts pārvaldes iekārtas un dokumentu noformēšanas jomā) pārzināšana;
•    analītiska domāšana, labas argumentācijas un laika plānošanas spējas, saskarsmes iemaņas, atbildības sajūta, patstāvība un precizitāte;
•    datorprasmes labā lietotāja līmenī;
•    valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas (krievu vai angļu) zināšanas.

Galvenie amata pienākumi:
•    nodrošināt Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldīšanu un līdzdalības biedrībās un nodibinājumos koordinēšanu atbilstoši labas pārvaldības praksei;
•    sagatavot dokumentu projektus par kapitālsabiedrību, nodibinājumu un biedrību, kurās Pašvaldība ir dibinātājs, dalībnieks (akcionārs) vai biedrs, dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju vai darbības turpināšanu u.c. jautājumiem;
•    atbilstoši saņemtam pilnvarojumam nodrošināt pārstāvību tiesā;
•    izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus savas kompetences ietvaros;
•    konsultēt Pārvaldes darbiniekus juridiskajos un korporatīvās pārvaldības jautājumos.

Piedāvājam:
•    interesantu un atbildīgu darbu, kā arī iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem;
•    profesionālo prasmju pilnveidošanas iespēju;
•    labus darba apstākļus;
•    mēnešalgu no 1122 līdz 1382 euro un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
•    motivēta pieteikuma vēstule;
•    dzīves gājuma un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
•    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumi sūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi: ar norādi “Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldes amata konkursam” līdz 2020. gada 6.jūlijam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas pilsētas pašvaldība informē, ka:

1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīga domes Personāla nodaļa un Rīgas domes Komercdarbības nodrošinājuma pārvalde) Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese: ;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: ;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Darba piedāvājums publicēts:
26.06.2020.32
Pieteikšanās termiņš:
06.07.2020.
Uzņēmums:
RIGAS PILSETAS PASVALDIBA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1122 – 1382
Amata kategorija:
Jurisprudence / Tieslietas
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/oatb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv