Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

JURISKONSULTS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas pilsētas pašvaldība
izsludina atklāto konkursu uz
GALVENĀ JURISKONSULTA
amata vietu
Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļā
uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem:
•    vismaz bakalaura grāds vai tam atbilstoša profesionālā kvalifikācija tiesību zinātnē;
•    obligāta darba pieredze publisko iepirkumu jomā;
•    valsts valodas zināšanas C2 līmenī un angļu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī;
•    precizitāte, labas komunikācijas un argumentācijas prasmes;
•    patstāvība uzdevumu izpildē un prasme plānot un organizēt savu un citu darbinieku darbu.

Galvenie amata pienākumi:
•    organizēt, koordinēt un kontrolēt Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā esošu iestāžu un struktūrvienību iepirkumu procedūru norisi;
•    piedalīties iepirkumu komisiju darbā ar balsstiesībām;
•    sagatavot un kārtot ar iepirkumiem saistīto dokumentāciju (t.sk. publikācijas, iepirkuma līgumu projekti) un organizēt operatīvu informācijas apriti starp iepirkumu procesā iesaistītajām struktūrvienībām un iepirkuma komisijas locekļiem;
•    pārstāvēt pašvaldības intereses Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;
•    uzturēt datu bāzi par veiktajiem iepirkumiem un nodrošināt statistikas pārskatu sagatavošanu;
•    sniegt metodoloģisko atbalstu Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā esošām iestādēm un struktūrvienībām iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

Piedāvājam:
•    darbu uz nenoteiktu laiku;
•    stabilu atalgojumu (1059,00 – 1382,00 euro) un sociālās garantijas;
•    iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;
•    atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Iesniedzamie dokumenti:
•    profesionālās pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae);
•    motivēta pieteikuma vēstule;
•    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikumi iesniedzami personīgi, sūtāmi pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: . Pa pastu sūtītie un personīgi iesniedzamie pieteikumi un dokumenti jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi – “RD PIKN galvenā juriskonsulta amata konkursam” līdz 2020. gada 30. novembrim.
Adrese iesniegšanai personīgi vai pa pastu: Rīgas domes Personāla nodaļa,
Rātslaukums 1, 462. kabinets, Rīga, LV-1539. Tālrunis informācijai: 67026221.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas domes Personāla nodaļa informē, ka:

1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība. (Rīga domes Personāla nodaļa un konkursa komisija) Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese: ;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: ;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Darba piedāvājums publicēts:
10.11.2020.31
Pieteikšanās termiņš:
30.11.2020.
Uzņēmums:
RIGAS PILSETAS PASVALDIBA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1059 – 1382
Amata kategorija:
Jurisprudence / Tieslietas
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/mkwb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv