Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

JURISKONSULTS
(Sludinājums no NVA)Ja arī tavas vērtības ir cilvēks, profesionalitāte, atbildība un sadarbība,

Labklājības ministrija aicina pieteikties konkursā uz vakanto ierēdņa amata vietu –
vadošais
 juriskonsults (Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas un noturības
mehānisma administrēšanas jautājumos) Juridiskajā departamentā

Mēs piedāvājam:
-    mēnešalgu no 1746 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo profesionālo kvalifikāciju un kompetences;
-    piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
-    atbildīgu un interesantu darbu;
-    profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
-    atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, t.sk. bērnistabas izmantošanas iespējas, elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;
-    darbavietu Rīgas centrā kombinācijā ar attālināta darba iespējām un labus darba apstākļus.

Galvenie amata pienākumi ir saistīti ar juridiska atbalsta sniegšanu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu un Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) investīciju plānošanā un uzraudzībā, t.sk.:
-    veikt Atbildīgās iestādes izstrādāto normatīvo aktu un Ministru kabineta informatīvo ziņojumu projektu par ES fondu specifisko atbalsta mērķu un Ministrijas izstrādāto normatīvo aktu un Ministru kabineta informatīvo ziņojumu projektu par labklājības nozares ANM plāna investīciju īstenošanu juridisku izvērtēšanu;
-    veikt Atbildīgās iestādes izstrādāto iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu projektu par ES fondu pārvaldības jautājumiem un Ministrijas izstrādāto iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu projektu par labklājības nozares ANM plāna investīciju pārvaldības jautājumiem juridisku izvērtēšanu;
-    piedalīties Atbildīgās iestādes atzinumu sagatavošanā par ES fondu pārvaldībā iesaistīto institūciju izstrādātiem ES fondu pārvaldību reglamentējošiem nacionālo pozīciju, normatīvo aktu, informatīvo ziņojumu, metodiku, vadlīniju un līgumu projektiem un Ministrijas atzinumu sagatavošanā par ANM plāna pārvaldībā iesaistīto institūciju izstrādātiem ANM plāna pārvaldību reglamentējošiem nacionālo pozīciju, normatīvo aktu, informatīvo ziņojumu, metodiku un vadlīniju projektiem.
-    nepieciešamības gadījumā sniegt juridisku viedokli par ES fondu projektu un labklājības nozares ANM plāna investīciju projektu īstenošanas atbilstību ES un saistošo normatīvo aktu regulējumam;
-    piedalīties Ministrijas normatīvajos aktos noteiktajos labklājības nozares ANM plāna investīciju īstenošanas un uzraudzības pārvaldības procesos;
-    īstenot amata kompetencē esošo procesu risku pārvaldību un ziņot par konstatētajām neatbilstībām atbilstoši tiesību aktos noteiktajam.
-    konsultēt Atbildīgās iestādes funkciju izpildē un labklājības nozares ANM plāna investīciju pārvaldībā iesaistītos ierēdņus un darbiniekus normatīvo aktu, Ministrijas iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu, kā arī līgumu un vienošanos projektu izstrādes un praktiskās piemērošanas jautājumos;
-    sagatavot ziņojumus, informāciju un pārskatus par amata kompetences jautājumiem;
-    izstrādāt Ministrijas iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus par amata kompetences jautājumiem un veikt to aktualizēšanu;
-    pārstāvēt Ministriju vai valsti tiesā amata kompetences jautājumos.

Prasības pretendentiem/-ēm::
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
-    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, maģistra grāds tiesību zinātnēs tiks uzskatīts par priekšrocību;
-    darba pieredze juridisku jautājumu risināšanā;
-    darba pieredze darbā valsts pārvaldē;
-    vēlama darba pieredze ES jautājumos, vēlams ES fondu pārvaldības jomā;
-    zināšanas un prasmes normatīvo aktu projektu un atzinumu par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu projektiem sagatavošanā;
-     vēlamas zināšanas par darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomu un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
-    vēlamas zināšanas par ES fondu un ANM plāna pārvaldību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
-     prasme noteikt prioritātes, plānot un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laikposmā;
-     labas lietišķās komunikācijas un sadarbības prasmes, atsaucība.

Iesniedzamie dokumenti:
-    CV;
-    motivēta pieteikuma vēstule, norādot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-    valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).
-    pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2023. gada 15. aprīlim, nosūtot uz e-pastu: ar norādi “JD_vadošais juriskonsults_ESF_ADMIN”. Tālr. uzziņām 67021677.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā (pārbaudes uzdevums) un trešā kārta (darba intervija un profesionālo zināšanu novērtēšana intervijas laikā) tiks organizēta attālinātā režīmā.

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Labklājības ministrijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Labklājības ministrija informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.
Ar Labklājības ministrijas privātuma politiku variet iepazīties interneta vietnē:

http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstade


Darba piedāvājums publicēts:
17.03.2023.25
Pieteikšanās termiņš:
15.04.2023.
Uzņēmums:
Labklājības ministrija
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Skolas iela 28, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1746 – ...
Amata kategorija:
Jurisprudence / Tieslietas
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/znLb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv