Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

JURISTS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas pilsētas pašvaldība
izsludina konkursu uz
GALVENĀ JURISTA
amata vietu
Rīgas domes Juridiskās pārvaldes
Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļā
(turpmāk - Nodaļa)
(1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:
-    izskatīt iesniegumus un sagatavot administratīvo aktu, atļauju, izziņu vai saskaņojumu projektus Nodaļas kompetences jomās;
-    sagatavot dokumentu, tai skaitā līgumu projektus, veikt saņemto dokumentu projektu tiesiskuma papildpārbaudi;
-    sniegt juridisko atbalstu pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām;
-    atbilstoši Nodaļas kompetencei pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldības intereses tiesu iestādēs un citās valsts vai pašvaldību iestādēs.

Prasības pretendentiem:
-    2.līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;
-    vismaz 2 gadu pieredze jurista amatā pašvaldībā vai valsts pārvaldē;
-    praktiska pieredze administratīvo aktu un līgumu projektu sagatavošanā;
-    dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu, tai skaitā juridiskās tehnikas pārzināšana labā līmenī;
-    labas zināšanas administratīvo tiesību jomā, spēja orientēties, ātri apgūt un pārzināt Nodaļas kompetences jomas reglamentējošos normatīvos aktus;
-    valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
-    labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmas zināšanas (lietojumprogrammu RDLIS, KAVIS un NEKIP pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību);
-    precizitāte darba izpildē, augsta atbildības sajūta, labas analītiskās un komunikācijas spējas un spēja darboties komandā.

Piedāvājam:
-    stabilu un pastāvīgu darbu, atvērtu un dinamisku darba vidi;
-    iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;
-    mēnešalgu no 1236 līdz 1382 euro un sociālās garantijas.

Pieteikumus lūdzam nosūtīt elektroniski līdz 06.07.2020. Rīgas domes Personāla nodaļai uz elektroniskā pasta adresi

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas pilsētas pašvaldība informē, ka:

1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīga domes Personāla nodaļa) Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese: ;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: ;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Darba piedāvājums publicēts:
26.06.2020.25
Pieteikšanās termiņš:
06.07.2020.
Uzņēmums:
RIGAS PILSETAS PASVALDIBA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1236 – 1382
Amata kategorija:
Jurisprudence / Tieslietas
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/aatb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv