Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

JURISTS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas domes Īpašuma departaments
izsludina konkursu uz
Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes Maksājumu piedziņas nodaļas
jurista – eksperta amata vietu

Amata mērķis:
Nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības ieņēmumu līgumu maksājumu kontroli un parādu piedziņu

Galvenie amata pienākumi:
•    Analizēt debitoru kavēto maksājumu apmēru un termiņu
•    Sagatavot pretenzijas un brīdinājumus par savlaicīgi neveiktiem norēķiniem
•    Nodrošināt no ieņēmumu līgumiem (noma un atsavināšana) izrietošo maksājumu parādu piedziņu un līgumu noteikumu un nosacījumu piespiedu izpildi, t.sk. līdzdalību ieņēmumu līgumu izbeigšanā
•    Prasības pieteikumu un citu tiesvedības procesa ietvaros nepieciešamo dokumentu sagatavošana
•    Nodrošināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības interešu pārstāvību tiesā
•    Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju maksātnespējas procesa ierosināšanai un pārstāvēt Rīgas valstspilsētas pašvaldību maksātnespējas procesā

Prasības pretendentiem:
•    Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē
•    Vismaz 2 gadu darba pieredze jurista amatā, vēlams valsts vai pašvaldības institūcijās
•    Normatīvo aktu pārzināšana civiltiesībās, civilprocesā, maksātnespējas procesā, administratīvās un administratīvi procesuālajās tiesībās
•    Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
•    Prasmes darbā ar biroja tehniku un datoru Microsoft Office vidē
•    Prasme argumentēt un aizstāvēt savu viedokli
•    Prasme patstāvīgi organizēt un plānot savu darbu
•    Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts

Piedāvājam:
•    Iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašināt zināšanas
•    Mūsdienīgu darba vidi
•    Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise, papildatvaļinājums u.c.)
•    Mēnešalgu līdz 1220,- EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes
•    Profesionālu kolēģu atbalstu

CV lūdzam līdz 2022.gada 31.janvārim iesūtīt elektroniski Rīgas domes Īpašuma departamentam uz e-pasta adresi: Papildus informācija pa tālruni: 67012205, 67037573

Informācija par personas datu apstrādi iestādē - https://id.riga.lv/sakums-2-2/personas-datu-apstrade-personala-atlases-un-darba-tiesisko-attiecibu-joma/

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas domes Īpašuma departaments informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Īpašuma departaments. Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050; tālrunis: 67026138; elektroniskā pasta adrese: ;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: ;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā divpadsmit mēnešus, lai nodrošinātu Rīgas domes Īpašuma departamenta tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas domes Īpašuma departaments saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Darba piedāvājums publicēts:
14.01.2022.4
Pieteikšanās termiņš:
31.01.2022.
Uzņēmums:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
842 – 1220
Amata kategorija:
Jurisprudence / Tieslietas
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/VA7b vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv