Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

KOLEDŽAS DIREKTORS
(Sludinājums no NVA)

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ.Nr. 90000022399)

izsludina atklātu konkursu uz

MALNAVAS KOLEDŽAS DIREKTORA AMATU

(uz nenoteiktu laiku)

AMATA MĒRĶIS:

Vadīt un nodrošināt Malnavas koledžas darbu atbilstoši Malnavas koledžas nolikumā noteiktajiem darbības pamatvirzieniem un uzdevumiem.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM/-ĒM:

 • Maģistra grāds vai tam pielīdzināts grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, vadībzinātnēs vai pedagoģijā (vēlams doktora grāds);
 • Atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām;
 • Lūdzam norādīt CV iegūto darba pieredzi:
  • vadošā amatā, kas ilgāka par 3 gadiem (iestādes vadītājs, iestādes vadītāja vietnieks vai struktūrvienības vadītājs);
  • pedagoģiskā darbā, kas ilgāka par 5 gadiem;
 • Pieredze sadarbībā ar sociālajiem partneriem un nozares darba devējiem;
 • Pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu projektu īstenošanā, tostarp projektu vadībā un iepirkumu organizēšanā;
 • Zināšanas:
  • par profesionālo un augstāko izglītību un to attīstības tendencēm;
  • par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un iestāžu finanšu un budžeta vadības principiem;
  • par Latvijas tautsaimniecības attīstības tendencēm;
 • Vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes.

Mēneša darba alga 2196,74  euro.

Darbavietas adrese Kļavu iela 17, Malnava, Kārsavas novads.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu motivāciju strādāt Malnavas koledžā, atbilstību izvēlētajam amata un pēdējo trīs gadu laikā iegūto darba pieredzi vadošā amatā un pēdējo piecu gadu laikā iegūto pieredzi pedagoģiskā darbā (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes);
 • Curriculum Vitae;
 • Prezentācija par tēmu “Mans stratēģiskais redzējums un priekšlikumi par Malnavas koledžas darbības attīstību tuvāko piecu gadu laikā un tās pārstāvēto vadošo tautsaimniecības nozaru attīstību” (izmantojot Power Point, vismaz 10 prezentācijas kadri (slide));
 • Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 25 (divdesmit pieci) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi:  ar norādi „Malnavas koledžas direktors” vai pa pastu, vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050). Tālrunis uzziņām 67047832.

Informējam, ka amata konkurss noritēs trīs kārtās šādi:

1. kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana prioritārajām prasībām;

2. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti veikt praktisko darbu;

3. kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā būs jāsniedz sagatavotā prezentācija, tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība pretendentiem izvirzītajām prasībām.

Pēc konkursa 1.kārtas, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa nākošajai kārtai!

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:

1)      jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)      iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Darba piedāvājums publicēts:
05.11.2020.28
Pieteikšanās termiņš:
29.11.2020.
Uzņēmums:
IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/Bgwb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv