Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS
(Sludinājums no NVA)

Plānošanas un nekustamā īpašuma speciālistu (uz noteiktu laiku)


1 Amata pienākumi

1.1. sagatavot nepieciešamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanu un paziņojumu izdrukāšanu;

1.1. sagatavot, uzturēt un aktualizēt nepieciešamo informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanu, paziņojumu izdrukāšanu un nosūtīšanu;

1.2. gatavot lēmuma projektus par pašvaldības nomas zemju izmantošanu;

1.3. gatavot lēmuma projektus par zemju sadalīšanu, zemes ierīcības projektu izstrādāšanu;

1.4. gatavot citus lēmuma projektu domes sēdēm, par amata aprakstā ietilpstošajiem pienākumiem, atbilstoši LR likumdošanai;

1.5. pašvaldības īpašumu dokumentu sagatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā;

1.6. gatavot priekšlikumus teritorijas plānojumam, detalplānojumiem, lokālplānojumiem;

1.7. pārvaldīt un administrēt VZD, NĪN datu bāzes;

1..8 sagatavot un aktualizēt pašvaldību nomas zemju reģistru;

1.9. sagatavot un aktualizēt pašvaldības zemju kadastra reģistru, norādot zemju lietošanas mērķi, zemes uzskaites un vērtēšanas datus un citu nepieciešamo informāciju;

1.10. piedalīties pašvaldības zemju uzmērīšanā un organizēt pašvaldības zemju robežzīmju ierīkošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

1.11. nodrošināt datu bāzēs iekļautās informācijas aizsargāšanu un saglabāšanu, kā arī personu datu aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

1.12. nodrošināt novada administratīvās teritorijas vienkāršotā topogrāfiskā plāna aktualizāciju, norādot virszemes un pazemes komunikācijas un visu veidu aizsargjoslas;

1.13.  veikt citus domes vadības uzdotos pienākumus.

2. Amata tiesības

2.1. savas kompetences ietvaros un tiesību aktos noteiktajos gadījumos pieprasīt no administrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestādēm un citām valsts un pašvaldības institūcijām nepieciešamo informāciju amata pienākumu izpildei;

2.2. sadarboties ar valsts zemes dienestu, mērniecības firmām, citām pašvaldību un valsts institūcijām  amata pienākumu kvalitatīvas un savlaicīgas izpildes nodrošināšanai;

2.3 pieprasīt un saņemt amata pienākumu izpildei nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu (datortehniku, programmatūru, topogrāfisko un digitālo karšu materiālu u.c.);

3. Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un prasmes

3.1. nepieciešama atbilstoša izglītība amata pienākumu izpildei;

3.2. grafisko un telpisko datu datorprogrammu lietošana (piem. Bentley PowerMap, QGIS);

3.3. teicamas komunikācijas un sadarbības veidošanas prasmes;

3.5. B kategorijas autovadītāja apliecība.

4. Atbildība par darba norisi un rezultātiem

4.1. par amata pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

4.2. par konfidenciālās informācijas izpaušanu.

Amatalga – EUR 850,00 pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas.

Amata vakance - uz noteiktu laiku.

Profes.kods – 3334 09.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot šādus dokumentus: motivācijas vēstuli, CV, izglītības dokumentu atvasinājumus.

Pretendenti aicināti pieteikties līdz 2020.gada 30.novembrim, iesniedzot motivācijas vēstuli un CV, vienā no sekojošiem veidiem:

1.  personīgi iesniedzot prasītos dokumentus Durbes novada domes kancelejā, Dunalkas pagasta pārvaldē, Vecpils pagasta pārvaldē vai Durbes pilsētas pārvaldē;

2.  nosūtot prasītos dokumentus pa pastu uz adresi Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447;

3.  iesūtot elektroniski dokumentus, kas parakstīti ar elektronisko parakstu, uz elektronisko pastu ).

Darba piedāvājums publicēts:
27.10.2020.42
Pieteikšanās termiņš:
30.11.2020.
Uzņēmums:
Durbes novada dome
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Durbe, Durbes nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
850 – ...
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/JUvb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv