Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (SOCIĀLĀS LABKLĀJĪBAS JOMĀ)
(Sludinājums no NVA)

Rīgas Sociālais dienests
aicina darbā
               Asistenta pakalpojuma pašvaldībā administrēšanas nodaļas
                         vadītāja vietnieku/ci (darbam uz noteiktu laiku)


Galvenie darba pienākumi:

-nodaļas vadītāja prombūtnes laikā plānot, vadīt un organizēt Nodaļas darbu saskaņā ar tās reglamentu, nodrošināt Nodaļas funkciju izpildei nepieciešamo uzdevumu veikšanas organizāciju Nodaļas ikdienas darbā, kā arī RSD vadības atsevišķu uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos un atbilstošā kvalitātē;

-nodaļas vadītāja prombūtnes laikā kontrolēt un nodrošināt Nodaļas darbinieku amatu aprakstos noteikto amata pienākumu, darba uzdevumu izpildi, RSD Darba kārtības noteikumu, darba drošības instrukciju, ētikas normu un konfidencialitātes ievērošanu;

-kontrolēt Nodaļas darbinieku sagatavoto pārskatu un pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam;

-nodrošināt pārskatu un atskaišu apkopošanu un iesniegšanu noteiktajos termiņos, atbilstoši lietvedības prasībām;

-nodrošināt metodisko vadību Nodaļas darbiniekiem un jauno darbinieku ievadīšanu darbā;

-līdzdarboties Nodaļas dokumentu (pārskati, pieņemšanas - nodošanas akti, vēstules, līgumi, administratīvie akti par pakalpojuma piešķiršanu/atteikšanu) sagatavošanā un izskatīšanā;

-līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē Pakalpojuma jomā, kā arī to praktiskā īstenošanā;

-līdzdarboties Pakalpojuma attīstības plānošanā un Pakalpojuma realizācijai nepieciešamā budžeta un rezultatīvo rādītāju plānošanā;

-piedalīties Rīgas pilsētas pašvaldības vadlīniju, attīstības un rīcības plānu, programmu, projektu Pakalpojuma jomā izstrādāšanā un realizēšanā u.c.


Prasības kandidātiem:

Izglītība – augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība,


Prasmes un specifiskas zināšanas:

-orientējas darba jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos;

-valsts valodas augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2);

-pārvalda divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valoda;

-labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;

-prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un pārskatus;

-augsta saskarsmes kultūra un teicamas lietišķās komunikācijas prasmes;

-patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu.


Mēs piedāvājam:

-profesionālo apmācību;

-stabilu darbu;

-sociālās garantijas;

-apmaksātu papildatvaļinājumu;

- veselības apdrošināšanas polisi.


Darba alga- 1230.00 eur (pirms nodokļu nomaksas).

Darba laiks - pilna slodze.

Darba vieta – Baznīcas iela 19/23, Rīga.


CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 2021. gada 27. janvārim uz e-pastu:
 

Atbildēsim tikai 2. kārtā iekļuvušajiem pretendentiem!

Darba piedāvājums publicēts:
13.01.2021.13
Pieteikšanās termiņš:
27.01.2021.
Uzņēmums:
RIGAS SOCIALAIS DIENESTS
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Baznīcas iela 19/23, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1230 – ...
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/zexb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv