Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS /DIREKTORS (BĒRNU SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS JOMĀ)
(Sludinājums no NVA)

Ja arī tavas vērtības ir cilvēks, atbildība, profesionalitāte un sadarbība,

aicinām pieteikties Labklājības ministrijas izsludinātajā konkursā uz vakanto

darbinieka amata vietu – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas projekta “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” Bērna mājas vadītāja amata vietu (uz noteiktu laiku, uz projekta īstenošanas laiku līdz 2024.gada 30.aprīlim)

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 1382 EUR līdz 2066 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši noteiktajai kvalifikācijas kategorijai un profesionālajai pieredzei attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā;
 • piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • atbildīgu un interesantu darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
 • iespēju dot savu ieguldījumu Bērna mājas pakalpojuma ieviešanā Latvijā un bērnu tiesību aizsardzības jomas normatīvo aktu pilnveidē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • elastīgu darba laiku;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, koordinēt un kontrolēt Bērna mājas darbu saskaņā ar Projekta aktivitāšu ieviešanas procesu, atbilstoši noteiktajiem termiņam, budžetam un kvalitātes prasībām;
 • veikt nepieciešamās aktivitātes un organizēt padoto darbu tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Bērna mājā sniegto pakalpojumu vardarbībā cietušajiem bērniem, noskaidrotu patiesību par notikušo vardarbību un, vajadzības gadījumā, fiksētu pierādījumus;
 • konsultēt un piedalīties kvalitatīvas un savlaicīgas ar Bērna mājas pakalpojumu un Projektu saistītās, nepieciešamās informācijas, atskaišu un dokumentu sagatavošanā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) vadībai, Projekta uzraudzības padomei un citām institūcijām (Ministru kabinets, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija u.c.);
 • nodrošināt nepieciešamo tiesību aktu un iekšējo rīkojumu, politikas plānošanas dokumentu un citu aprites dokumentu sagatavošanu, lai garantētu Bērna mājas ikdienas darbu un dokumentu apriti;
 • nepieciešamības gadījumā, sagatavot atzinumus par Bērna mājas darbu citu valsts pārvaldes iestāžu un valsts un pašvaldību institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem un to anotācijām, attīstības plānošanas dokumentu projektiem, līgumu projektiem un starpresoru vienošanās projektiem;
 • rūpēties par Bērna mājas un tās darbinieku izaugsmi un pakalpojuma ilgtspēju, un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām;
 • nepieciešamības gadījumā, piedalīties Projekta iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas un vērtēšanas procesā.
 • pārstāvēt Bērna māju Projekta apmācību un pieredzes apmaiņas pasākumos un atbalstīt Bērna mājas darbiniekus to rīkošanā;
 • piedalīties sēdēs, sanāksmēs, komisijās, darba grupās u.c. pasākumos par Bērna mājas kompetencē esošajiem jautājumiem un pārstāvēt Bērna māju amata kompetences ietvaros saskarsmē ar citām ārvalstu, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, fiziskām un juridiskām personām;
 • sniegt konsultācijas un nepieciešamo informāciju VBTAI struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskām, juridiskām personām un šādu personu apvienībām par Bērna mājā pieejamajiem pakalpojumiem;
 • nodrošināt Bērna mājas publicitāti - sagatavot informāciju sabiedrībai par aktuālajiem jautājumiem un amata kompetences ietvaros, sniegt intervijas vai citu informāciju plašsaziņas līdzekļiem;
 • ievērot augstākminētā Projekta publicitātes prasības.
 • konsultēt un piedalīties Projekta īstenošanas laikā radušos problēmu risināšanā, t.sk., nestandarta problēmu, pēc nepieciešamības, par iespējamajiem risinājumiem konsultējoties ar VBTAI, Labklājības ministrijas un citu valsts pārvaldes institūciju speciālistiem;
 • nodrošināt sadarbību un personas datu apmaiņu atbilstoši valstī spēkā esošajam datu aizsardzības regulējumam;
 • veikt citus uzdevumus Projekta īstenošanas jomā, atbilstoši VBTAI vadītāja un Labklājības ministrijas izveidotās starpinstitucionālās uzraudzības padomes norādījumiem.

Prasības pretendentiem:

-  otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība sociālajās zinātnēs, veselības aprūpes vai sociālās labklājības jomā, vēlams maģistra grāds

- profesionālā pieredze un zināšanas (vismaz 5 gadu) bērnu tiesību aizsardzības darbības jomā, pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;

- vismaz divu gadu pieredze vadošā amatā;

- izpratne par valsts pārvaldes darbību un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

- izpratne par bērna un cietušā bērna tiesībām kriminālprocesa laikā un sadarbību ar tiesību aizsardzības iestādēm valsts valodas prasmes;

- zināšanas par vardarbības prevencijas jautājumiem;

- valsts valodā iegūta izglītība vai C līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valodas prasmes;

- labas krievu un angļu valodas prasmes (vismaz B1 līmenī);

- prasme publiski uzstāties;

- teicamas prasmes darbā ar datoru (MS Office).

Iesniedzamie dokumenti :

 • motivēta pieteikuma vēstule, norādot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • CV;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2022. gada 19. jūlijam, nosūtot uz e-pastu: ar norādi “Bērnu māja_vadītājs” Tālr. uzziņām 67021602.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (darba intervija) tiks organizētas attālinātā režīmā. Lai apliecinātu savu personību, pirms intervijas būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Labklājības ministrijā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Labklājības ministrija informē, ka:

- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.

Ar Labklājības ministrijas privātuma politiku variet iepazīties interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstade

Darba piedāvājums publicēts:
20.06.2022.18
Pieteikšanās termiņš:
19.07.2022.
Uzņēmums:
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Skolas iela 28, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1382 – 2066
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/bUDb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv