Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS /DIREKTORS (PILNGADĪGO SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS JOMĀ)
(Sludinājums no NVA)

Aicinām darbā - Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas departamenta direktoru

Amata pienākumi:


1. Organizēt, koordinēt un vadīt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām, “zupas virtuves” pakalpojumu, aprūpes mājās nodaļu, dienas centra “Ķemeri un naktspatversmes darbu, nosakot uzdevumus un kontrolējot to savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.
2. Identificēt resursus, procesus un sistēmas, izstrādāt standartus un procesus ar nolūku nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un rīkojumiem.
3. Plānot, vadīt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas individuālo klientu mērķu sasniegšanu visaptveroša pakalpojuma nodrošināšanā personām / klientiem.
4. Izstrādāt sociālā darba plānu, noteikt darbību pabeigšanas termiņus, laika grafikus, taktikas un metodes, atbildīgās personas.
5. Pārraudzīt un koordinēt ikdienas darbus sociālo pakalpojumu sniegšanas jomā.
6. Izvēlēties un apmācīt darbiniekus, vadīt, uzraudzīt un novērtēt nodaļas personāla darbu.
7. Veikt informatīvi skaidrojošo darbu un sniegt konsultatīvu atbalstu Centra struktūrvienību / nodaļu vadītājiem, sociālā darba speciālistiem u. c. pēc nepieciešamības par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa nodrošināšanas jautājumiem.
8. Iesaistīties Centra budžeta plānošanā sniedzot priekšlikumus kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai klientiem sasniedzot sociālās rehabilitācijas mērķus.
9. Plānot un kontrolēt uzticēto resursu izlietojumu.
10. Organizēt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu, izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes darbam vajadzīgos standartus un procedūras sociālo pakalpojumu jomā.
11. Kontrolēt sniegtās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
12. Plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanai.
13. Organizēt Centra klientu ikdienas vajadzību apmierināšanu ārpus Centra sniedzamā pakalpojuma ietvaros atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
14. Atbilstoši valdes norādījumiem informēt sabiedrību par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām, pārējiem Centra sociālajiem pakalpojumiem.
15. Izteikt priekšlikumus institūcijām par pasākumiem, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus.
16. Pārstāvēt Centru publiskos pasākumos saskaņojot ar valdi.
17. Sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību, organizēt darbiniekus to sagatavošanai.
18. Plānot un īstenot aktivitātes pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai un īstenošanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, piesaistīt nepieciešamos darbiniekus, vadīt un organizēt viņu darbu mērķu un uzdevumu sasniegšanā.
19. Noteikt pakalpojumu sniegšanas riskus, veikt to analīzi un īstenot aktivitātes risku negatīvas ietekmes novēršanai.
20. Saskaņot un pārraudzīt noteikto iekšējo atskaišu iesniegšanu savas kompetences ietvaros.
21. Kontrolēt klientu kustību pakalpojumos, nodrošināt klientu vietu vienmērīgu aizpildījumu.
22. Nodrošināt informācijas apriti izmantojot atbilstošus informācijas kanālus Centra iekšienē kvalitatīva sociālā pakalpojuma sniegšanai.
23. Veikt citus ar Centra attīstības nodrošināšanu saistītus uzdevumus pēc vadības norādījumiem savas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentam:

Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā ar darbam nepieciešamajām zināšanām un darba iemaņām.
Normatīvo aktu sociālajā jomā pārzināšana un prasmes to piemērošanā.
Izkoptas sadarbības un komunikācijas iemaņas.
Precizitāte, pozitīva attieksme, augsta atbildības sajūta, izkopta paškontrole, prasme organizēt savu darbu patstāvīgi, spēja strādāt komandā.
Labas datorprogrammu lietošanas prasmes - MS Office programmas Word, Excel un Internets.
Zināšanas un pieredze dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;
Darba pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana.
Teicamas latviešu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

Atalgojumu Eur 1600.00 pirms nodokļu nomaksas;
Draudzīgu kolektīvu;
Papildus atvaļinājuma dienas;
Atvaļinājuma pabalstu;
Sociālās garantijas;
Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

27886696

Darba piedāvājums publicēts:
25.05.2023.17
Pieteikšanās termiņš:
25.06.2023.
Uzņēmums:
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1600 – ...
Amata kategorija:
Veselības aprūpe / Farmācija
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/jzNb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv