Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PĀRVALDES VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS
(Sludinājums no NVA)

Preiļu novada pašvaldība

rīko atklātu konkursu uz
Preiļu novada
Kultūras un tūrisma
pārvaldes vadītāja amatu


Galvenie pienākumi:

 • Nodrošināt Preiļu novada kultūras, novadpētniecības, tūrisma un darba ar jauniešiem attīstības stratēģijas izstrādi atbilstoši valsts kultūrpolitikas pamatnostādnēm un Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, koordinēt tās realizāciju;
 • Plānot un vadīt aģentūras darbu, noteikt darbības virzienus un darbības prioritātes, izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus;
 • Izstrādāt un ieviest novada kultūras piedāvājuma koncepciju;
 • Plānot kultūras pasākumus dažādām sabiedrības grupām kultūras, mākslas, tautas jaunrades, novadpētniecības jomās un nodrošināt to īstenošanu;
 • Nodrošināt vietēja, valsts un starptautiska mēroga pasākumu sagatavošanu un norisi, finansējuma piesaisti kultūras, mākslas, novadpētniecības un mūžizglītības jomās;
 • Attīstīt daudzveidīgu un plašu kultūras pakalpojumu klāstu Preiļu novadā, nodrošinot iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība vai maģistra grāds sociālo zinātņu vai kultūras jomā.
 • Pieredze vadošā amatā ar kultūras jomu saistītā iestādē vai līdzīga rakstura organizatoriskā un radošā pieredze.
 • Pieredze iestādes finanšu plānošanā un izlietošanas kontrolē.
 • Pieredze vietēja un starptautiska mēroga kultūras pasākumu plānošanā un īstenošanā.
 • Prasme lietot informācijas tehnoloģijas.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī, priekšrocība – svešvalodu zināšanas (angļu, krievu) sarunvalodas līmenī.
 • Zināšanas par iestādes darba organizēšanu (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas par kultūras jomas procesiem.
 • Stratēģiska domāšana, labas prezentēšanas, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 •  Prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus, paust viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus.

Pretendenti konkursa nolikumā minētos dokumentus:

- motivācijas vēstule,

- dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV),

- izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,

- valsts valodas prasmes dokumentu (ja nepieciešams),

-redzējums par pašvaldības Kultūras un tūrisma pārvaldes darbību un attīstības prioritātēm tuvākajos 5 (piecos) gados,

iesniedz personīgi Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi ;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

§  pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

§  iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

 

Darba piedāvājums publicēts:
12.10.2021.30
Pieteikšanās termiņš:
22.10.2021.
Uzņēmums:
Preiļu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1640 – ...
Amata kategorija:
Kultūra / Māksla / Izklaide / Sports
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/QE4b vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv