Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PAŠVALDĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS
(Sludinājums no NVA)

Bauskas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieka amata vakanci (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Iecava, Bauskas novads).

Prasības pretendentiem/-ēm:

·         Augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs vai sabiedrības pārvaldē.

·         Valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1).

·         Analītiska domāšana, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī nodrošināt sekmīgu sadarbību ar citām struktūrvienībām, valsts iestādēm un uzņēmumiem.

·         Darba pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot praksē.

·         Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā vadošā amatā (iestādes/struktūrvienības/vadītājs/vietnieks).

·         Praktiskā darba pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā, autoceļu uzturēšanas jomā, iepirkumu jomā, kā arī personāla vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.

·         Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru.

·         Prasmes gan mutiski, gan rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli.

·         Iniciatīva, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā.

·         Vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Bauskas novada kopējā attīstībā.

·         B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Galvenie amata pienākumi:

·         Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi.

·         Nodrošināt pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par pārvaldes pārraudzībā esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba organizēšanu.

·         Atbilstoši savai kompetencei, izskatīt iesniegumus un sūdzības, atbildēt par informācijas apriti starp pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām.

·         Veikt iepirkumus par preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu, kuras ir nepieciešams pārvaldes darbībai.  Kontrolēt piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.

·         Nodrošināt pārvaldes valdījumā esošo pašvaldības īpašuma objektu apsaimniekošanu un veikt saimniecisko darbu organizēšanu.

·         Attiecībā uz pārvaldes teritoriju koordinēt sadarbību ar valsts dienestiem (Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts probācijas dienestu u.c.).

·         Nodrošināt pārvaldes teritorijā pašvaldības autoceļu tehniskā stāvokļa uzraudzību un to ikdienas uzturēšanas darbu kontroli un izpilddokumentācijas kārtošanu.

·         Plānot, organizēt un kontrolēt pārvaldes īpašumā esošo transportlīdzekļu izmantošanu, tehniskās apkopes un remontus.

·         Piedalās komisijās un darba grupās pārvaldes kompetencē esošo jautājumu izskatīšanā.

Piedāvājam:

  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1917 EUR;
  • sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz:

  • motivēta pieteikuma vēstule;
  • dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām);
  • dokumentus svešvalodā iesniedz saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta 3. daļu.

Pieteikumu, norādot “Konkursam uz Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka amatu” var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: , iesniedzot personīgi papīra formātā, slēgtā aploksnē vai nosūtot pa pastu uz adresi Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads., LV-3913.

Tālrunis uzziņām +371 25773328 (Normunds Vāvers, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs).

Pieteikums jāiesūta līdz 2022. gada 5. jūlijam plkst. 12:00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Darba piedāvājums publicēts:
20.06.2022.14
Pieteikšanās termiņš:
05.07.2022.
Uzņēmums:
Bauskas novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Skolas iela 4 - 40, Iecava, Bauskas nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1917 – ...
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/2TDb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv