Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas pilsētas pašvaldība
(reģistrācijas Nr. 90011524360,
juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539)

izsludina atklātu konkursu uz
Rīgas pilsētas izpilddirektora
(valsts amatpersona)
amata vietu

 
Rīgas pilsētas izpilddirektora amata kandidātam tiek izvirzītas šādas izglītības un profesionālās pieredzes prasības:
•    augstākā izglītība;
•    nevainojama reputācija;
•    profesionālā darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
a)    vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja (tajā skaitā pašvaldības izpilddirektora), vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā;
b)    vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā;
•    valsts valodas zināšanas C2 līmenī un vismaz angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī;
•    izpratne par valsts pārvaldi, Rīgas pilsētas pašvaldības darbu un administratīvo procesu iestādē;
•    izpratne par pašvaldības administrācijas darba organizēšanu, tajā skaitā izpratne par valsts pārvaldes iestādes budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
•    zināšanas un izpratne par kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Rīgas pilsētas izpilddirektora amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm:
•    orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
•    konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana;
•    spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
•    pārmaiņu vadība.
Kandidātam jāatbilst likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās daļas prasībām un jāapliecina, ka uz viņu neattiecas šā likuma 9.panta trešajā daļā minētie ierobežojumi.

Dalībai konkursā lūdzam līdz 11.12.2020. ieskaitot iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “Rīgas pilsētas izpilddirektora amata kandidātu konkursam” Rīgas domes Personāla nodaļai uz e-pastu: .

Kandidāti, piesakoties konkursam, iesniedz šādus dokumentus:
•    motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām);
•    dzīvesgaitas aprakstu, t.sk. norādot arī vismaz trīs personas atsauksmju sniegšanai par vēlams pēdējām 3 darba vietām 3 dažādās pozīcijās;
•    augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
•    apliecinājumu (atbilstoši pievienotajai formai) par to, ka:
-    kandidāts atbilst likuma “Par valsts noslēpumu” 9.panta otrās daļas prasībām un ka uz viņu neattiecas šā likuma 9.panta trešajā daļā minētie ierobežojumi,
-    kandidāts ievēros likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6.pantā un 7.panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus un novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks iecelts izpilddirektora amatā,
-    piekrīt valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem.

Informācijai: atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Rīgas pilsētas izpilddirektora atlīdzību veido mēnešalga līdz 2441 euro, kā arī piemaksas, prēmija, naudas balva, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

Kontaktpersona Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja Rita Logina, tālr.Nr.67026373, e-pasts

Rīgas pilsētas izpilddirektora amata kandidātu nominēšanas komisijā ar balsstiesībām darbojas Agita Kalviņa, Valsts administrācijas skolas direktore, Andris Teikmanis, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs, Juris Lapše, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” padomes loceklis, Raivis Kronbergs, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, Rita Logina, Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja. Ar padomdevēja tiesībām komisijā darbojas Valts Kalniņš, Domnīcas PROVIDUS asociētais pētnieks, kā arī piesaistītā augstākā līmeņa vadītāju atlases uzņēmuma SIA “Pedersen & Partners” valdes locekle Eva Alberte. Komisiju vada Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.
Apliecinājuma un Curriculum Vitae forma, kā arī informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi konkursa norises nodrošināšanai un informācija par Rīgas pilsētas izpilddirektora kompetenci un pienākumiem ir pieejama Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Vakances”.

Darba piedāvājums publicēts:
13.11.2020.27
Pieteikšanās termiņš:
11.12.2020.
Uzņēmums:
RIGAS PILSETAS PASVALDIBA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
2441 – ...
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/Opwb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv