Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INSPEKTORS
(Sludinājums no NVA)

Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestāde
“Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policija”
Reģistrācijas Nr.
Nr.40900038129

AICINA DARBĀ

    INSPEKTORU

(profesijas kods - 335514)

Iespēja pretendēt uz sekojošu vakanci - inspektors Pāvilostas iecirknī – summētais darba laiks, darbs dienās, vakaros un nakts stundās.

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku, ar pārbaudes laiku uz 2 mēnešiem.
Atalgojums: EUR 6.53 stundā (bruto).

Darba vieta: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads.

Prasības pretendentiem:

 • pilngadīgs Latvijas pilsonis;
 • nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 • nav notiesāts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;
 • nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;
 • vidējā izglītība un vēlme apgūt jauno;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • iepriekšēja pieredze pašvaldības vai valsts policijas darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • laba fiziskā sagatavotība un stresa noturība;
 • spēja darboties komandā, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • atsaucīgs, godīgs, atbildīgs, disciplinēts un vērsts uz attīstību;
 • vēlamas angļu, krievu un/vai citu svešvalodu zināšanas.

Inspektoram ir amatpersonas statuss.

Inspektora galvenie amata pienākumi:

 • patrulēt sabiedriskās kārtības uzturēšanai, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas.
 • veikt administratīvā pārkāpuma procesu savas kompetences ietvaros vai sagatavot lietas nosūtīšanu pēc piekritības.
 • veikt personu datu apstrādi, lai nodrošinātu procesuālo darbību veikšanu un, lai noteiktu personas identitāti.
 • sniegt pirmo palīdzību un organizēt citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzīgā stāvoklī esošai personai savas kompetences ietvaros.
 • personu informēšana un palīdzības sniegšana savas kompetences ietvaros.
 • izskatīt saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, veikt juridisko faktu konstatāciju.
 • Citi pienākumi, kas būs noteikti amata aprakstā.

 Iesniedzamie dokumenti: 

 • pieteikuma anketa (1. pielikums);
 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • u.c. profesionalitāti apliecinoši dokumenti pēc iesniedzēja ieskatiem.

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

Amata pretendenti dokumentus ar norādi “ Inspektora amata vakance Pāvilostas iecirknī ” līdz 2023.gada 20.aprīlim iesniedz:

 • Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijā,  Krasta ielā 8 ( 2.stāvā), Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā ;
 • nosūtot pa pastu – Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, LV-3430;
 • nosūtot uz e-pasta adresi:

Tālrunis uzziņām 28351510.

Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri atbilst noteiktajām prasībām. Šie pretendenti

 tiks aicināti uz darba interviju!

1.pielikums

DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRETENDENTA PIETEIKUMA ANKETA

PIETEIKUMA ANKETU AIZPILDA DRUKĀTIEM BURTIEM.

ATZĪMĒT (X) APLIECINOT SAVU IZVĒLI.

NEPAREIZI AIZPILDĪTAS ANKETAS NETIEK PIEŅEMTAS.

Jūsu sniegtā informācija uz šīs veidlapas tiks apstrādāta, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības un tiks izmantota tikai atlases procesā.

Vārds ………………………………  Uzvārds ………………………………………...…

Personas kods ………………………  Pilsonība ………………………………………….

Dzīvesvieta………………………………………………………….……………………..

Izglītība ……………………………… Tālrunis …………………………..........................

Amats, uz kuru piesakāties ……………………………………………..……………………………………………………

Dzimtā

Pirmā (zemākā) pakāpe

Otrā (vidējā) pakāpe

Trešā (augstākā) pakāpe

   A1

 A2

   B 1

  B 2

  C 1

 C 2

Valsts valodas prasme         

Valodu prasmes

Krievu

Angļu

Vācu

Cita……………………….

Ļoti labi

Labi

Sarunvalodas līmenī

Kāpēc Jūs vēlaties strādāt Dienvidkurzemes novada pašvaldības policijā? ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kāds darbs Jums būtu patīkams un saistošs? …...................................................……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

Kuras no Jums piemītošajām rakstura īpašībām būtu piemērotas darbam policijā? …………................…………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................

Kuras no Jums piemītošajām rakstura īpašībām būtu jāpilnveido, lai sekmīgi veiktu darba pienākumus policijā? ……………………………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………………………..

Kāds būs Dienvidkurzemes pašvaldības policijas ieguvums, pieņemot Jūs darbā?

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ar kādām fiziskajām aktivitātēm Jūs nodarbojaties un cik daudz tām laika veltāt? …………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Papildu informācija …………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………..

Esmu iepazinies/-iepazinusies ar likuma „Par policiju” 21.panta prasībām un ar parakstu apstiprinu, ka šajā pieteikuma anketā minētā informācija ir patiesa.

Paraksts _________________________        Datums______________________

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Personu datu pārzinis: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, tālrunis 29447641, elektroniskā pasta adrese: 

Darba piedāvājums publicēts:
17.03.2023.11
Pieteikšanās termiņš:
20.04.2023.
Uzņēmums:
Dienvidkurzemes novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/enLb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv