Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS
(Sludinājums no NVA)

Profesija

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Izglītība, specialitāte

Izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām: augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija; augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā (72 stundas); maģistra grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku.

Darbības joma

Darba videi raksturīga pastāvīga saskarsme ar bērniem, citiem iestādes darbiniekiem. Nepieciešama liela atbildības sajūta. Darbs komandā, maiņu darbs grupās. Nepieciešamības gadījumā jāaizvieto kolēģi.

Darba pienākumi

Plāno, organizē un novērtē bērnu darbību atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem; organizē mācību darbību bērnu fizisko un intelektuālo spēju attīstīšanai un sabiedrisko attiecību veicināšanai.

Veido pozitīvu sadarbības vidi, uzrauga bērnu darbību, nodrošinot viņu drošību.

Informē bērna vecākus par viņu bērnu attīstību, organizē vecāku sapulces un individuālas pārrunas par bērna attīstību, nepieciešamības gadījumā iesaka speciālistu apmeklējumus.

Sadarbībā ar bērnu vecākiem un skolotāja palīgu, pilnveido, uzlabo un atjauno grupas materiālo bāzi, izstrādā metodiskos izdales materiālus nodarbību organizēšanai, bērnu darbībai u.c..

Darba vietas adrese

„Mārpuķītes”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901

Atalgojums (par slodzi)

750,00 EUR

Brīvo darba vietu skaits

1 slodze ar jūniju (uz pastāvīgā darbinieka prombūtnes laiku līdz aptuveni 2021.gada novembrim, izmaiņu gadījumā iespējams iegūt pastāvīgā darbinieka statusu).

Darba devēja kontakt-informācija

T.nr. 22034100, 63921810

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu

Darba piedāvājums publicēts:
25.05.2020.56
Pieteikšanās termiņš:
24.07.2020.
Uzņēmums:
Rundāles novada dome
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Mārpuķītes, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
750 – ...
Amata kategorija:
Izglītība / Zinātne
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/Fvsb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv