Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

Pamatdarbības atbalsta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS
(Sludinājums no NVA)

Rīgas pilsētas pašvaldība
izsludina konkursu uz
NODAĻAS VADĪTĀJA
amata vietu
Rīgas domes Juridiskās pārvaldes
Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļā (turpmāk - Nodaļa)
(1 vakance uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:
-    vadīt Nodaļas darbu, noteikt un sadalīt darba uzdevumus, kontrolēt to izpildi;
-    izskatīt iesniegumus un sagatavot dokumentu projektus atbilstoši Nodaļas kompetences jomai (piemēram, publisku pasākumu, sapulču, gājienu vai piketu rīkošanai);
-    sniegt juridisko atbalstu pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām;
-    pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldības intereses tiesu iestādēs un citās valsts vai pašvaldību iestādēs, izstrādāt tiesvedības stratēģiju;
-    izstrādāt dokumentu projektus, kas nosaka juridisko jautājumu risināšanas procedūras.

Prasības pretendentiem:
-    augstākā izglītība tiesību zinātnē (vismaz maģistra grāds vai tam atbilstoša profesionālā kvalifikācija);
-    vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā pašvaldībā vai valsts pārvaldē;
-    praktiska pieredze administratīvo aktu un līgumu projektu sagatavošanā;
-    dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu, tai skaitā juridiskās tehnikas pārzināšana labā līmenī;
-    labas zināšanas administratīvo tiesību jomā, spēja orientēties, ātri apgūt un pārzināt Nodaļas kompetences jomas reglamentējošos normatīvos aktus;
-    valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
-    labas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmas zināšanas (lietojumprogrammu RDLIS, KAVIS un NEKIP pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību);
-    precizitāte darba izpildē, augsta atbildības sajūta, labas analītiskās un komunikācijas spējas un spēja darboties komandā.

Piedāvājam:
-    atbildīgu, stabilu un pastāvīgu darbu, atvērtu un dinamisku darba vidi;
-    iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas;
-    mēnešalgu no 1562 līdz 1917 euro un sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    dzīves gājuma un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.


Pieteikumus lūdzam nosūtīt elektroniski līdz 06.07.2020. Rīgas domes Personāla nodaļai uz elektroniskā pasta adresi

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Rīgas pilsētas pašvaldība informē, ka:

1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīga domes Personāla nodaļa) Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539; elektroniskā pasta adrese: ;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: ;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā piecus gadus par amata pretendentiem, lai nodrošinātu pašvaldības tiesiskās intereses. Gadījumā, ja pašvaldība saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības, var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;

5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Darba piedāvājums publicēts:
26.06.2020.14
Pieteikšanās termiņš:
06.07.2020.
Uzņēmums:
RIGAS PILSETAS PASVALDIBA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1562 – 1917
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/batb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv