Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS
(Sludinājums no NVA)

Bērnu aizsardzības centrs izsludina konkursu uz Administratīvā departamenta vecākā saimniecības pārziņa amatu (1 amata vieta Rīgā uz nenoteiktu laiku)Amata mērķis: Nodrošināt Centra saimniecisko un tehnisko apgādi.

Galvenie amata pienākumi:
-    nodrošināt visa veida tehniskā atbalsta funkcijas pārējām Centra struktūrvienībām, nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumus par nepieciešamo ārpakalpojumu piesaisti;
-    plānot Centra darbībai nepieciešamos saimnieciskos pakalpojumus un biroja preču, materiālu, iekārtu un inventāra iegādi;
-    sagatavot tehniskās specifikācijas pakalpojumu un preču iegādei, veikt tirgus aptaujas un iepirkumus elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS);
-    kontrolēt sniegto pakalpojumu izpildes termiņus un piegādāto preču atbilstību līgumā noteiktajam apjomam un cenai, organizēt resursu sadali starp struktūrvienību reģionālajām darba vietām;
-    veikt Centra esošā inventāra un iekārtu tehniskā stāvokļa apsekošanu nodrošināt to tehnisko apkopi un remontu;
-    kontrolēt nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši noslēgtajiem telpu nomas līgumiem;
-    plānot nepieciešamos remontus, pārbaudīt sagatavotās remontdarbu tāmes un sniegt atzinumu par tām, līdzdarboties remontdarbu izpildes uzraudzībā.
-    pieņemt noliktavā no piegādātājiem saņemtās preces, nodrošināt preču izvietošanu un saglabāšanu noliktavā, tai skaitā materiāli atbildēt par noliktavā esošajām vērtībām;
-    organizēt un kontrolēt materiālo vērtību izsniegšanu no noliktavas;
-    kontrolēt pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un krājumu uzskaiti;
-    regulāri salīdzināt noliktavā esošos atlikumus ar grāmatvedības uzskaitē esošiem datiem;
-    veikt lietošanā esošo pamatlīdzekļu, inventāra un krājumu inventarizāciju;
-    nodrošināt inventāra un pamatlīdzekļu marķēšanu;
-    organizēt materiālo vērtību norakstīšanu;
-    veikt zīmogu un spiedogu pasūtīšanu, saņemšanu un izsniegšanu Centra nodarbinātajiem, tajā skaitā nepieciešamības gadījumā veikt to uzskaiti, glabāšanu un iznīcināšanu.
-    regulāri papildināt zināšanas, pilnveidot prasmes un kompetences, kas nepieciešamas amata pienākumu pildīšanai;
-    atbilstoši amata kompetencei veikt citus uzdevumus pēc departamenta direktora norādījumiem.

Prasības pretendentam:
-    profesionālā vidējā izglītība;
-    vismaz trīs gadu darba pieredze saimnieciskā darba veikšanā;
-    vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē ;
-    izpratne par inženierkomunikācijām, energoefektivitāti (siltuma un elektroenerģijas taupīšanas pasākumiem);
-    izpratne par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas organizēšanu;
-    zināšanas par saimnieciskajiem līgumiem un to formām;
-    prasme apkopot saimnieciskās darbības rezultātus, sagatavot pārskatus un atskaites, prasme analizēt tos;
-    valsts valodā iegūta izglītība vai B līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valsts valodas prasmes;
-    prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru (MS Word un MS Excel, interneta pārlūkprogrammas, e-pasta programmas);
-    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:
-    mēnešalgu no 1369 EUR līdz 1441 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni;
-    piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
-    atbildīgu un interesantu darbu;
-    profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi;
-    iespēju dot savu ieguldījumu Centra darbības nodrošināšanā;
-    iespēju paplašināt zināšanas un gūt jaunu praktisku pieredzi;
-    elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti;
-    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Iesniedzamie dokumenti:
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    CV;
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-    valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā).
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2024. gada 27.jūlijam nosūtot uz e-pastu: ar norādi “BAC_AD_VEC_SAIMN_PARZINIS” Tālr. uzziņām 67021628.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Informējam, ka konkursa otrā kārta (darba intervija). tiks organizēta klātienē Bērnu aizsardzības centra telpās, Ventspils ielā 53, Rīgā.

 Lai apliecinātu savu personību, pirms darba intervijas Jums būs jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Bērnu aizsardzības centrā un noformētu tiesiskās attiecības Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.Darba piedāvājums publicēts:
08.07.2024.34
Pieteikšanās termiņš:
27.07.2024.
Uzņēmums:
Bērnu aizsardzības centrs
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Ventspils iela 53, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1369 – 1441
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/RzYb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv