Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

SKOLAS DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS
(Sludinājums no NVA)

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ. Nr. 90000065720

izsludina atklātu konkursu uz

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora

    (profesijas kods 1345 08) amatu.

Informācija par vakanci

·        Darba līgums   uz nenoteiktu laiku/ar pārbaudes laiku trīs mēneši;

·        Vakanto vietu skaits 1;

·        Darba laiks   normālais;

·        Darba slodze viena vesela;

·        Darba vietas adrese – Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu novads;

·        Darba uzsākšana – 2023. gada 1. augusts;

·        Amatam noteiktā mēneša alga pirms nodokļu nomaksas:

Līdz 01. 09.2023 darba alga 1331.00 EUR, pēc 01.09.2023. darba alga 1424.00

·        Pieteikšanās termiņš līdz 2023. gada 15. jūnija plkst. 23.59.               

Galvenie amata pienākumi

·        Nodrošina un plāno kvalitatīvu iestādes pedagoģisko procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

·        Nodrošina izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu;

·        Nodrošina Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes programmu īstenošanu;

 • Atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

·        Nodrošina izglītības iestādes lietojumā nodoto nekustāmo īpašumu lietderīgu apsaimniekošanu;

·        Nodrošina izglītības iestādes sagatavošanu savlaicīgai izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācijai;

 • Vada un attīsta izglītības iestādi, analizējot datus par izglītības procesu, saturu, vidi un pārvaldību.

Prasības

·        Uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

·        Pretendenta izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

·        Pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

·        Pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Kompetences

·        Spēja strādāt stratēģiski un koncentrējoties uz ilgtermiņa mērķiem;

·        Orientācija uz attīstību un rezultātu sasniegšanu;

·        Konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana;

·        Spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

·        Komandas vadīšana un darbinieku motivēšana;

·        Organizācijas vērtību apzināšanās;

·        Procesu un pārmaiņu vadība.

Piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu;
 • Dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas;
 • Normatīvajos aktos  noteiktās sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz

 • Motivēta pieteikuma vēstule;
 • Dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Redzējums par iestādes vīziju, misiju un darba organizāciju, attīstības prioritātēm turpmākajiem pieciem gadiem, galvenajiem izaicinājumiem šobrīd un tuvākajā nākotnē (līdz 2 A4 lapām);
 • Ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā;

·        Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds, tad jāiesniedz uzvārda/vārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija.

Pretendents papildus var iesniegt

·        Atsauksmes, rekomendācijas (ja ir);

 • Citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu iesniegšanas veidi

·        Nosūtot elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-adresi vai e-pasta adresi , sadaļā “Vakances”, Preiļu novada izglītības pārvaldes mājaslapā http://pvg.edu.lv/izglitiba/index.html.

Darba piedāvājums publicēts:
26.05.2023.16
Pieteikšanās termiņš:
15.06.2023.
Uzņēmums:
Preiļu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1331 – 1424
Amata kategorija:
Izglītība / Zinātne
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/43Nb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv