Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

TEHNISKAIS STRĀDNIEKS
(Sludinājums no NVA)

. Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas, (turpmāk tekstā Izglītības iestādes), tehniskais darbinieks ir darbinieks, kurš tiešos darba pienākumus veic Izglītības iestādes telpās, kuras konkretizētas attiecīgās darbinieka “Darba līgumā “, un ar savu izturēšanos, apģērbu un darbu reprezentē sporta halli kā augstas apkalpošanas kultūras iestādi.

1.2. Tehniskā darbinieka amatā ieceļ personu, kurai ir vismaz vidējā vispārējā izglītība un, kura spēj kontaktēties vismaz vienā svešvalodā.

1.3. Tehnisko darbinieko ieceļ amatā un atlaiž no amata Skolas direktors.

1.4. Tehniskais darbinieks pienākumus pilda ievērojot likumus, Ministru kabineta noteikumus, citu valsts varas un pārvaldes institūciju normatīvos dokumentus, Skolas nolikumu, iekšējās kārtības noteikumus, iestādē noteiktos darba aizsardzības  noteikumus un šo amata aprakstu.

2. GALVENIE PIENĀKUMI UN UZDEVUMI

2.1. Tehniskā darbinieka galvenais pienākums ir nodrošināt nevainojamu, sanitāri – higiēniskiem noteikumiem atbilstošu, tīrību un kārtību viņas darba līgumā noteiktajās telpās, attiecībās ar sporta bāzes apmeklētājiem būt laipnai un pretimnākošai ikvienā situācijā apzinoties, ka apmeklētāja pamatotas vēlmes ir primāras.

2.2. Lai izpildītu minētos galvenos pienākumus, tehniskais darbinieks veic sekojošus uzdevumus:

2.2.1. sarunās ar sporta halles apmeklētājiem savas kompetences ietvaros pārstāv Izglītības iestādi,

2.2.2. izskaidro apmeklētājiem telpu un kabinetu atrašanās vietu sporta bāzē,

2.2.3. telpu uzkopšanu veic darba grafikā paredzētajā laikā, kad netraucē nodarbību vai sacensību norisi,

2.2.4. ikdienas tīrīšanas laikā veic grīdas slaucīšanu un mazgāšanu, kājslauķu tīrīšanu, dušu un tualešu mazgāšanu (ar dezinfekciju), podu, izlietņu un sienas flīžu tīrīšanu (ar dezinfekciju), putekļu savākšanu , atkritumu tvertņu iztīrīšanu, spoguļu un stiklu spodrināšanu, telpu vēdināšanu,

2.2.5.pēc halles pārziņa norādījuma jāveic norādīto telpu ģenerāltīrīšana, kuras gaitā papildus  ikdienas tīrīšanas darbiem jādara sekojošais:

2.2.5.1. stiklu tīrīšana no ārpuses un iekšpuses, ja ir iespējama ērta piekļūšana;

2.2.5.2. īpaši rūpīga slēpto vietu tīrīšana (apkures elementi, mēbeļu aizmugures, apakšvirsmas u.t.t.),

2.2.5.3. apgaismes ķermeņu tīrīšana precīzi ievērojot elektrodrošības  prasības,

2.2.5.4. īpaši rūpīga putekļu savākšana,

2.2.5.5. sanmezglos rūpīga hromēto virsmu kopšana,

2.2 6. pēc halles pārziņa norādījuma sporta halles grīda apstrādājama ar pretslīdes līdzekli,

2.2.7. seko, lai telpās kur atrodas apmeklētāji tiktu ievēroti iekšējās kārtības noteikumi, cenšas novērst atklātos pārkāpumus vai nekavējoši ziņo halles pārzinim,

2.2.8. noslēdz telpas, pēc kuru sakopšanas nodarbības vairs nenotiks,

2.2.9. ekonomiski tērē sanitāri – higiēniskos dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus,

2.2.10 saudzīgi un taupīgi izturas pret sporta halles inventāru un materiālajām vērtībām,

2.2.11 strikti ievēro darba aizsardzības, elektrodrošības  un ugunsdrošības noteikumus, sevišķi uzmanīgi darbojas ar ķīmiskajiem  tīrīšanas līdzekļiem

2.2.12. pilda administrācijas mutiskus rīkojumus, kas neprasa īpašu kvalifikāciju un nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu..

 Pieteikties: sūtot CV un motivācijas vēstuli uz e- pasta adresi:

Darba piedāvājums publicēts:
19.11.2020.12
Pieteikšanās termiņš:
30.11.2020.
Uzņēmums:
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas nov., Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
450 – ...
Amata kategorija:
Izglītība / Zinātne
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/ytwb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv