Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

VALDES LOCEKLIS
(Sludinājums no NVA)

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz SIA „Jūrmalas ūdens” (reģistrācijas Nr. 40003275333, juridiskā adrese: Promenādes iela 1A, Jūrmala, LV-2015) valdes locekļa/-es amatu ar kompetenci pārmaiņu vadības un administratīvo jautājumu jomā.

Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

1. Valsts valodas zināšanas C1 līmenī un vienas svešvalodas zināšanas ne zemākas par B1 līmeni, valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā;

2. Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (vadības zinātņu, tiesību zinātņu, ekonomikas, inženierzinātņu, finanšu vai citā pielīdzināmā jomā);

3. Vismaz triju gadu nepārtraukta profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pēdējo 10 gadu laikā) valdes locekļa, iestādes vadītāja amatā, vai citā pielīdzināmā vadošā amatā, kas tieši pakļauts un atskaitās uzņēmuma vai iestādes vadītājam;

4. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām;

5. Atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;

6.  Nevainojama reputācija.

Kapitāla daļu turētāja noteiktās kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļu pienākumu pildīšanai:

 • stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence);
 • plānošana un organizēšana;
 • pārmaiņu vadīšana (būtiska kompetence);
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Vēlamās prasības darba pieredzei, izpratnei un zināšanām:

 • zināšanas un izpratne par ūdenssaimniecības pakalpojumu jomu;
 • iepriekšēja pieredze vadošā amatā pašvaldības kapitālsabiedrībā vai citā tās institūcijā;
 • sadarbības pieredze kapitālsabiedrības vai institūcijas pārstāvībā ar citiem uzņēmumiem Latvijā, organizācijām, valsts iestādēm un institūcijām, kā arī komunikācijas un sociālā dialoga prasmes;
 • pieredze pārmaiņu vadības procesu īstenošanā;
 • iepriekšējā pieredze un izpratne stratēģiskajā plānošanā;
 • pieredze un zināšanas dažādu finansējuma avotu attīstības projektu īstenošanā, tai skaitā par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu īstenošanu;
 • zināšanas un izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, regulējošajiem normatīviem aktiem, korporatīvās pārvaldības principiem, risku vadību un iekšējās kontroles sistēmas vadību izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Valdes locekļu atlīdzības nosacījumi:

Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Informācijai: valdes locekļa mēneša atlīdzība (bruto): 4 125 EUR

Atlases procesā kandidāti iesniedz šādus dokumentus:

 1. motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām);
 2. parakstītu dzīvesgājuma aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai;
 3. apliecinājumu saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 6. panta un 7. panta ceturtās daļas prasībām, atbilstoši pievienotajai formai;
 4. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, un nepieciešamības gadījumā izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 5. citus dokumentus, ko kandidāts uzskata par nepieciešamu pievienot.

Atbilstoši norādītajām prasībām sagatavotus dokumentus, dalībai atlases procesā lūdzam iesniegt

Darba piedāvājums publicēts:
09.07.2024.24
Pieteikšanās termiņš:
05.08.2024.
Uzņēmums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Promenādes iela 1A, Jūrmala, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
4125 – ...
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/23Yb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv