Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

VALDES VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS
(Sludinājums no NVA)

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"
IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-AS AMATU

Dārzciema ielā 86, Rīgā

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-AS AMATA KANDIDĀTIEM IZVIRZĀMĀS OBLIGĀTĀS MINIMĀLĀS PRASĪBAS:
•    nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
•    valsts valodas prasmes C1 līmenī;
•    angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
•    akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu vadībā, ekonomikā, vadības zinātnēs vai uzņēmējdarbībā;
•    vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amatā, vai tam līdzvērtīgā vadošā amatā pēdējo 10 gadu laikā, vēlams uzņēmumā, kura obligācijas var iegādāties biržā, vai starptautiskā uzņēmumā;
•    par līdzvērtīgiem vadošiem amatiem ir uzskatāmi amati: kapitālsabiedrības augstākās vadības komandas amati, kas ir tieši pakļauti lielas vai vidējas kapitālsabiedrības vadītājam, vai vidējā līmeņa vadītāju amati, kas ir atbildīgi par vairākām lielām struktūrvienībām, kam kopumā piemērojami vidējas vai lielas kapitālsabiedrības kritēriji;
•    pieredze biznesa vadīšanā stratēģiskajā līmenī un/vai operatīvajā līmenī ar dalību stratēģisku lēmumu pieņemšanā uzņēmumā;
•    pieredze pārmaiņu vadībā un inovāciju ieviešanā;
•    zināšanas finanšu vadības jautājumos;
•    izpratne par korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

VĒLAMĀS PROFESIONĀLĀS IEMAŅAS UN ZINĀŠANAS:
•    pieredze procesu optimizācijā, uzlabošanā, efektivizācijā, talantu piesaistē un sekmīgā pēctecības īstenošanā;
•    pieredze risku vadībā un/vai auditā;
•    pieredze investīciju piesaistē un/vai investoru attiecību vadībā.

ATBILSTĪBAS PRASĪBAS:
•    atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
•    likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
•    Elektroenerģijas tirgus likuma 12. panta otrās daļas 3.punkta prasībām;
•    likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām;
•    kandidāts piekrīt valsts amatpersonas statusam un sniedz apliecinājumu par atbilstības prasību izpildi.

Kandidātu atlases process notiks vairākās kārtās un tā ietvaros padziļināti tiks novērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz attīstību, komandas vadīšana, lēmumu pieņemšana un atbildība.
Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti trešajai atlases kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu dienu laikā iesniegt redzējumu par AS "Augstsprieguma tīkls" galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai prezentācijas formā (7-10 minūtes).

Atlases process tiek īstenots sadarbībā ar SIA "Executive Search Baltics" (Amrop).
Valdes locekļa un valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
Pieteikumu konkursam, norādot amatu, uz kuru pretendē, var iesniegt līdz 2021. gada 25.janvārim (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai parakstot rakstveidā un ieskenētus, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: .

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:
1.    Pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību attiecīgajam amatam).
2.    Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu un kandidāta apliecinājumu, obligāti izmantojot CV formu.
3.    Valdes priekšsēdētāja/-as amata kandidāta apliecinājumu (iekļauts CV formā), apliecinot:
•    atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
•    atbilstību Elektroenerģijas tirgus likuma 12.panta otrās daļas 3.punkta prasībām;
•    likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasībām;
•    likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām;
•    gatavību kļūt par valsts amatpersonu un, ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērst iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts/-a valdes priekšsēdētāja/-as vai valdes locekļa/-es amatā.
4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.
5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā).
6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī personāla atlases konkursa norisi. Datu apstrādes Pārzinis ir personāla atlases kompānija – sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) un AS "Augstsprieguma tīkls".
Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: (ja vēlaties, lai SIA "Executive Search Baltics" (Amrop) pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai vai uz e-pastu: (ja vēlaties, lai AS "Augstsprieguma tīkls" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Papildus informācija ir pieejama šeit: http://www.amrop.lv/lat/privatuma-politika un http://www.ast.lv/lv/content/privatuma-politika.

Darba piedāvājums publicēts:
11.01.2021.7
Pieteikšanās termiņš:
25.01.2021.
Uzņēmums:
AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS, AS
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Dārzciema iela 86, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
8000 – 10000
Amata kategorija:
Administrācija / Asistēšana
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/tbxb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv