Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

VECĀKAIS EKSPERTS
(Sludinājums no NVA)

Izglītības un zinātnes ministrija atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz
Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperta
                   vienu ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:
Valsts profesionālās un pieaugušo izglītības politikas īstenošana, profesionālās izglītības sistēmas darbības nodrošināšana un attīstība, izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmu, un pārraudzības īstenošana par profesionālās izglītības iestādēm.

Galvenie amata pienākumi:
- Izstrādāt tiesību aktu projektus, attīstības plānošanas dokumentu projektus, informatīvo ziņojumu projektus un citu dokumentu projektus profesionālās izglītības un pieaugušo izglītības jomā.
- Attiecībā uz ministrijas padotībā esošajām profesionālās izglītības iestādēm sadarbībā ar citām ministrijas struktūrvienībām analizēt tā vajadzības, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projektu un Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu ieviešanu atbilstoši plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajam.
- Pārstāvēt ministriju Nozaru ekspertu padomēs un Konventos.
- Plānot un organizēt profesionālās izglītības finansēšanas modeļa izstrādi, pielāgošanu un ieviešanu. Sagatavot informāciju finanšu līdzekļu plānošanai attiecīgās valsts budžeta programmās un apakšprogrammās.
- Īstenot pārraudzību par profesionālās izglītības iestādēm.
- Nodrošināt ministrijas Profesionālās izglītības iestāžu attīstības un investīciju stratēģiju izvērtēšanas komisijas sekretariāta darbību.
- Nodrošināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”, 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” un 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” projektu uzraudzības padomes sekretariāta darbību.

Prasības pretendentiem/-ēm:
- Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
- Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
- Darba pieredze tiesību aktu projektu, attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādē un virzībā, analītisku pārskatu izstrādē.
- Darba pieredze valsts pārvaldē attiecīgajā jomā un/vai profesionālās izglītības jomā ilgāka par 1 gadu.
- Zināšanas par profesionālās izglītības sistēmu, Eiropas Savienības struktūrfondu jomu un iestādes darba organizācijas jautājumiem.
- Zināšanas par izglītības politikas plānošanu, ieviešanu un uzraudzību.
- Zināšanas par tiesību aktu projektu izstrādi un virzību Ministru kabinetā vai Saeimā.
- Zināšanas par Profesionālās izglītības likuma normu piemērošanu.
- Zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem.
- Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu, t.sk. to uzkrāt un sistematizēt, noteikt uzdoto darbu prioritātes.
- Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu.
- Prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes.
Ministrija piedāvā:
- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
- mēnešalga: 1.kategorijai 940 euro, 2.kategorijai 1115 euro, 3.kategorijai 1287 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 36.amata saimes III līmenī, 12.mēnešalgu grupa,
- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
- labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).
Iesniedzamie dokumenti:
1.motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi valsts pārvaldē attiecīgajā jomā un/vai profesionālās izglītības jomā, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes);
2.CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
3.izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 15 (piecpadsmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus:
-nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407.kabinets, Rīga, LV-1050);
-nosūtot uz e-pasta adresi ar norādi „PPID vecākais eksperts”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība pretendentiem izvirzītajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Tālrunis uzziņām 67047892.

Darba piedāvājums publicēts:
09.10.2019.32
Pieteikšanās termiņš:
23.10.2019.
Uzņēmums:
LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
940 – 1287
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/Blob vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv