Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

VECĀKAIS EKSPERTS
(Sludinājums no NVA)

Izglītības un zinātnes ministrija (reģ. Nr. 90000022399)
izsludina atklātu konkursu uz
Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperta jaunatnes politikas jomā ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku)


Amata mērķis:
Nodrošināt jaunatnes politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādi, pārraudzīt jaunatnes politikas īstenošanu un nodrošināt sadarbības veidošanu ar citām jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītajām institūcijām un organizācijām, analizēt jaunatnes politikas īstenošanas rezultātus un saistīto nozaru attīstības tendences, ņemot vērā starptautisko praksi, tai skaitā datu avotus, lai nodrošinātu uz pierādījumiem balstītas jaunatnes politikas plānošanu un īstenošanu.

Galvenie amata pienākumi:
-    Izstrādāt politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus jaunatnes politikas jomā.
-    Piedalīties jaunatnes politikas īstenošanai nepieciešamā budžeta plānošanā un izpildes kontrolē, sniegt priekšlikumus papildus nepieciešamā valsts budžeta finansējuma pieprasīšanai prioritāro pasākumu īstenošanai.
-    Koordinēt un nodrošināt metodisko atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm, primāri pašvaldībām, t.sk. metodisko materiālu izstrādi jaunatnes politikas jomā.
-    Plānot ikgadējās Jaunatnes politikas valsts programmas pasākumus un koordinēt un nodrošināt to īstenošanu.
-    Nodrošināt jaunatnes politikas komunikācijas stratēģijas pasākumu izstrādi un starptautisku projektu izstrādi atbilstoši departamenta kompetencei. Sniegt priekšlikumus par struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu izmantošanu jaunatnes politikas jomā un piedalīties attiecīgu tiesību aktu projektu izstrādē.
-    Analizēt un sniegt viedokli par ministrijas padotībā esošās iestādes „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ikgadējo darba plānu, veikt tā rezultatīvo rādītāju izpildes uzraudzību atbilstoši ministrijas kompetencei.
-    Nodrošināt komunikāciju un informācijas apmaiņu ar sadarbības partneriem Latvijā un ārvalstīs atbilstoši kompetencei.
-    Izvērtēt citu institūciju izstrādāto politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus, kas skar jaunatnes politikas jomu un ar to saistīto nozaru politiku, un sniegt atzinumus par tiem.
-    Sadarboties ar jaunatnes politikas īstenotājinstitūcijām, sociālajiem partneriem un sadarbības partneriem un veicināt to darbības koordināciju informācijas apkopošanā un priekšlikumu izstrādē jaunatnes politikas īstenošanas pilnveidei.
-    Piedalīties ministrijas pārstāvju vizīšu organizēšanā uz ārvalstu institūcijām vai to rīkotajiem pasākumiem un ārvalstu institūciju pārstāvju vizīšu organizēšanā Latvijā atbilstoši kompetencei.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
-    Augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
-    Darba pieredze valsts pārvaldes iestādē un/vai jaunatnes jomā vismaz trīs gadi.
-    Pieredze normatīvo aktu projektu izstrādē.
-    Pieredze politikas plānošanas dokumentu analīzē un izstrādē.
-    Pieredze valsts/pašvaldības budžeta plānošanā.
-    Pieredze projektu vadībā.
-    Vēlama sabiedrisko attiecību darba pieredze vai starptautiskās sadarbības pieredze.
-    Izpratne par jaunatnes politiku Latvijā un starptautiskā līmenī.
-    Zināšanas par tiesību aktu projektu izstrādi un virzību pieņemšanai Ministru kabinetā vai Saeimā.
-    Zināšanas politikas plānošanas dokumentu analīzē un izstrādē.
-    Zināšanas par jaunatnes politikas plānošanu un īstenošanu Latvijā.
-    Prasme apkopot dažāda veida informāciju, analizēt to un izvērtēt labākos risinājumus lēmumu pieņemšanai.
-    Ļoti labas angļu valodas zināšanas.
-    Prezentācijas, sadarbības un komunikācijas prasmes.

Ministrija piedāvā:
-    Iespēju veikt atbildīgu, radošu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē.
-    Mēnešalgu: 1.kategorijai 1052 euro, 2.kategorijai 1209 euro, 3.kategorijai 1382 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei; amats klasificēts 36.amata saimes III līmenī, 12.mēnešalgu grupa.
-    Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā.
-    labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1.    Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi valsts pārvaldes iestādē un/vai jaunatnes jomā, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes).
2.    CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai).
3.    Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā iesniedzamos dokumentus:
-    nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 407a.kabinets, Rīga, LV-1050).
-    nosūtot uz e-pasta adresi ar norādi „PIAD vecākais eksperts jaunatnes politikas jomā”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana.
2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000022399), kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Tālrunis uzziņām 67047815.

Darba piedāvājums publicēts:
30.06.2020.34
Pieteikšanās termiņš:
19.07.2020.
Uzņēmums:
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1052 – 1382
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/retb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv