Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

VECĀKAIS EKSPERTS
(Sludinājums no NVA)

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz
Sporta departamenta vecākā eksperta (juridiskajos jautājumos) ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:
Sporta organizācijām deleģēto uzdevumu, kā arī sporta nozares valsts kapitālsabiedrību darbības uzraudzība. Sporta politikas īstenošanas novērtējums, kā arī līdzdalība sporta politikas plānošanā.

Mēs Tev uzticēsim:
Izstrādāt sporta politiku un nodrošināt sporta politikas īstenošanu departamenta kompetences jomās:
1.    Izstrādāt likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektus departamenta kompetences jomās, organizēt to saskaņošanu un apstiprināšanu Ministru kabinetā vai Saeimā, ierosināt jaunu tiesību aktu izstrādi departamenta kompetences jomās.
2.    Sniegt atzinumus un sagatavot viedokļus par citu ministrijas struktūrvienību un citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu un pārvaldes lēmumu projektiem departamenta kompetences jomās, piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs tiesību aktu projektu saskaņošanā departamenta kompetences jomās.
3.    Organizēt ar nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu un uzraudzību saistīto pasākumu īstenošanu un nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.
4.    Uzraudzīt sporta nozares valsts kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, darbību, tostarp:
4.1.sniegt atzinumus par kapitālsabiedrības sagatavotiem dalībnieku sapulcē izskatāmajiem lēmumu projektiem vai citiem dokumentiem;
4.2.kontrolēt kapitāla daļu turētāja pārstāvja valdei doto uzdevumu izpildi un nekavējoties ziņo kapitāla daļu turētāja pārstāvim par visiem gadījumiem, kad valde noteiktā termiņā nav izpildījusi tai doto uzdevumu;
4.3.sagatavot dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu projektus;
izvērtēt kapitālsabiedrību stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi un sagatavot par to atzinumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:
-    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
-    Augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnēs vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
-    Pieredze darbā valsts pārvaldē ilgāka par 1 gadu.
-    Pieredze juridiskajā darbā ilgāka par 2 gadiem.
-    Pieredze tiesību aktu projektu izstrādē un virzībā, pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē un virzībā ilgāka par 1 gadu.
-    Zināšanas par sporta organizatorisko pārvaldes struktūru un sporta organizāciju darbības un finansēšanas pamatprincipiem.
-    Zināšanas par sporta nozares tiesisko regulējumu.
-    Zināšanas par valsts pārvaldes darbības principiem.
-    Zināšanas administratīvo, valsts tiesību un Eiropas tiesību jomā.
-    Labas komunikācijas prasmes un spēja argumentēti paust savu viedokli.
-    Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu.
-    Vēlamas angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru amata pienākumu izpildē.

Piedāvājam:
-    iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
-    mēnešalgu no 1052 euro līdz 1382 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei,
-    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
-    labus darba apstākļus - Rīgā, Vaļņu ielā 2 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:
1.    Motivēta pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt darba pieredzi valsts pārvaldē, pieredzi juridiskajā darbā un pieredzi tiesību aktu projektu izstrādē un virzībā (minot konkrētus piemērus), norādot periodu, kurā minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta minētā pieredze, konkursa komisija uzskata, ka pretendentam nav šādas pieredzes);
2.    CV (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
3.    izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).
Pretendentiem/-ēm pieteikties 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi ar norādi „SD vecākais eksperts”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 3 kārtās šādi:
1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;
2.kārtā pretendenti tiks aicināti veikt praktisko uzdevumu;
3.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta piemērotība pretendentiem izvirzītajām prasībām.
Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka:
1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kontaktinformācija: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam valsts civildienesta ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Tālrunis uzziņām 67047815.

Darba piedāvājums publicēts:
29.07.2020.27
Pieteikšanās termiņš:
27.08.2020.
Uzņēmums:
IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1052 – 1382
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/OOtb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv