Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

VECĀKAIS EKSPERTS
(Sludinājums no NVA)Ja arī tavas vērtības ir cilvēks, profesionalitāte, atbildība un sadarbība, ​

Labklājības
 ministrija aicina pieteikties konkursā uz vakanto ierēdņa amata vietu –
 vecākais eksperts (Eiropas Savienības fondu administrēšanas un
horizontālā principa koordinēšanas jautājumos) Sociālās politikas
plānošanas un attīstības departamentā uz noteiktu laiku (līdz 2028. gada
 31. decembrim)Mēs piedāvājam:
-    mēnešalgu no 1746 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai valsts un pašvaldību institūciju amatu kataloga klasifikācijai un ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, kā arī individuālo kvalifikācijas, kompetenču un darba snieguma līmeni;
-    piemaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
-    dinamisku, atbildīgu un interesantu darbu atbalstošā un pozitīvi domājošā kolektīvā;
-    iespēju mācīties un paplašināt redzesloku sociālajā jomā;
-    atbalstu darba un ģimenes līdzsvaram, t.sk. elastīgu darba laiku un iespēju strādāt attālināti.

Galvenie amata pienākumi:
-    piedalīties informācijas gatavošanā Eiropas savienības (turpmāk – ES) fondu atbildīgās iestādes (turpmāk – Atbildīgā iestāde) kompetencē esošo sociālās iekļaušanas ES fondu plānošanas dokumentu sadaļām (to grozījumiem) par ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem Nr. 4.3.4.1., 4.3.4.2. un 4.3.4.3 (turpmāk- pārziņā esošie SAM);
-    piedalīties Ministru kabineta noteikumu (to grozījumu) vai Ministru kabineta informatīvo ziņojumu (informācijas to aktualizēšanai) izstrādē par pārziņā esošo SAM un pārziņā esošo investīciju ieviešanu, sniedzot priekšlikumus par sasniedzamajiem mērķiem, rezultātiem un atbalstāmajām darbībām;
-    piedalīties pārziņā esošo SAM un pārziņā esošo investīciju projektu iesniegumu atlases dokumentu un metodisko materiālu sagatavošanā, projektu iesniegumu atlasē;
-    konsultēt un sniegt metodisku atbalstu ES fondu vadībā un īstenošanā iesaistītajām iestādēm saistībā ar horizontālā principa ieviešanu nozaru specifisko atbalsta mērķu ietvaros;
-    sagatavot atzinumus ES fondu uzraudzības komitejas un tās apakškomitejās izskatāmajiem dokumentiem saistībā ar Departamenta kompetencē esošajiem politikas plānošanas un ieviešanas jautājumiem, kā arī horizontālā principa plānošanas un ieviešanas jautājumiem;
-    analizēt pārziņā esošo SAM ieviešanas efektivitāti un atbilstību ES fondu plānošanas dokumentiem un Departamenta pārziņā esošajiem politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, nepieciešamības gadījumā sniegt priekšlikumus pārziņā esošo SAM ieviešanas nosacījumu grozījumiem;
-    piedalīties pārziņā esošo SAM projektu uzraudzības un tematiskās izvērtēšanas procesos;
-    amata kompetences ietvaros piedalīties informatīvo semināru saistībā ar horizontālā principa plānošanas un ieviešanas jautājumiem sagatavošanā un nodrošināšanā, tai skaitā, semināra materiālu un metodisko materiālu sagatavošanā.

Prasības pretendentam/-ēm:
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
-    akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams sociālo zinātņu vadībzinātnes nozarē;
-    vismaz viena gada pieredze valsts pārvaldes darbā;
-    darba pieredze projektu vai programmu vadības jomā vismaz divus gadus;
-    darba pieredze Eiropas Savienības fondu vadības jomā vismaz vienu gadu;
-    vēlama pieredze vadošā amatā;
-    labas angļu valodas prasmes (vismaz B1 līmenī);
-    pieredze sadarbībā ar ES institūcijām, valsts pārvaldes iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas darbojas kādā no nediskriminācijas jomām, vai darba pieredze nediskriminācijas jomā;
-    pieredze prezentāciju gatavošanā un sniegšanā;
-    prasme strādāt ar dokumentu sagatavošanas lietojumprogrammām.

Iesniedzamie dokumenti:
-    motivēta pieteikuma vēstule, norādot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
-    CV;
-    izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
-    dokuments, kas apliecina angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī;
-    valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā C līmeņa 1. pakāpei atbilstošas valodas prasmes apliecinājums).

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Dokumenti ir jāiesniedz līdz 2023. gada 15. aprīlim, nosūtot uz e-pastu: ar norādi “SPPAD_vecākais eksperts_ESF”. Tālr. uzziņām 67021677.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti konkursa otrajai kārtai.
Informējam, ka konkursa otrā (praktiskais darbs) un trešā kārta (darba intervija) tiks organizēta attālinātā režīmā.

Informējam, ka, lai uzsāktu darbu Labklājības ministrijā un noformētu tiesiskās attiecības, Jums būs nepieciešams elektroniskais paraksts.

Piesakot savu kandidatūru vakantajam ierēdņa amatam, pretendents apliecina, ka atbilst Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Labklājības ministrija informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Labklājības ministrija.
Ar Labklājības ministrijas privātuma politiku variet iepazīties interneta vietnē:

http://www.lm.gov.lv/lv/par-mums/personas-datu-apstade


Darba piedāvājums publicēts:
17.03.2023.13
Pieteikšanās termiņš:
15.04.2023.
Uzņēmums:
Labklājības ministrija
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Skolas iela 28, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1746 – ...
Amata kategorija:
Valsts pārvalde
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/ynLb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv