Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem

VECĀKAIS INSPEKTORS
(Sludinājums no NVA)

Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas vecākais inspektors

Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:
- veikt Kadetu nodaļas (turpmāk – nodaļa) amatpersonu dienesta pienākumu izpildes laika uzskaiti un tā ievērošanas kontroli, nodaļas lietvedībā esošo dokumentu apriti, nodrošināt lietvedības noteikumu ievērošanu;
- veikt nodaļas kadetu praktisko nodarbību vadīšanu profesionālās ētikas, dienesta disciplīnas jautājumos, sagatavot zvēresta došanai, rīcībai ārkārtas situācijās, atbilstoši tiesību aktiem, veikt nodaļas amatpersonu instruktāžas un kontroli Valsts policijas koledžas iekšējās kārtības noteikumu izpildes jautājumos, nodaļas kadetu mācību/studiju grupu vecāko un vecāko vietnieku darba kontroli;
- veikt disciplīnas pārkāpumu izmeklēšanu saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījuma vietas pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumu;
- piedalīties nodaļas uzdevumu pildīšanai nepieciešamo Valsts policijas koledžas iekšējo normatīvo aktu, pavēļu, pārskatu un uzziņu izstrādē;
- kontrolēt nodaļas amatpersonu rīcībā nodoto materiāltehnisko līdzekļu racionālu izmantošanu;
- piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumos un organizēt nodaļas amatpersonu dienesta pienākumu izpildi minētajos pasākumos;
- kontrolēt kadetu ārējā izskata un savstarpējo dienesta attiecību noteikumu ievērošanu.

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze:
- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, civilās un militārās aizsardzības, pedagoģiskās izglītības tematiskajās jomās;
- vēlama vismaz trīs gadu darba pieredze Valsts policijas struktūrvienībās;
- labas iemaņas darbā ar datoru - MS Word, MS Excel, Power Point;
- amata pildīšanai nepieciešama otrās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpuma objektiem.

Piedāvājam:
- atalgojumu 1010,00 EUR, papildus ņemot vērā mēnešalgu noteikšanas kritērijus (izdiena, darba pieredze Valsts policijas koledžā, iegūtā izglītība un zinātniskais grāds);
- darba vietu Rīgā, Ezermalas iela 10, LV – 1014.

Pretendentiem uz minēto amatu līdz 2020.gada 22.jūnijam Valsts policijas koledžā jāiesniedz pieteikums, tam pievienojot dzīves un darba gājuma aprakstu (CV), kas noformēts atbilstoši www.europass.lv standartam, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, sertifikātus, licences vai profesionālās pilnveides izglītības dokumentus, kas apliecina profesionālo kvalifikāciju, dokumentus par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu, ja izglītība iegūta ārvalstīs. Dokumentus nosūtīt uz e-pastu: , tālrunis uzziņām: mob:26359573; 67146281.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, Valsts policijas koledža informē, ka:
- jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
- iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas koledža, kontaktinformācija: Rīga, Ezermalas iela 10, LV–1014.


Darba piedāvājums publicēts:
22.05.2020.26
Pieteikšanās termiņš:
22.06.2020.
Uzņēmums:
VALSTS POLICIJAS KOLEDZA
Atrašanās vieta:
LATVIJA, Ezermalas iela 10, Rīga, Latvija
Darba laiks:
Pilna slodze
Atalgojuma līmenis:
1010 – ...
Amata kategorija:
Izglītība / Zinātne
Iesaki šo darba piedāvājumu citiem: https://www.irdarbs.lv/p/nusb vai

Atpakaļ uz meklēšanas rezultātiem
Twitter
Facebook
Draugiem.lv